Senin Öğrenme Stilin Hangisi?

Öğrenme stilleri, bireylerin nasıl öğrendiğine ilişkin farklı tercihlerdir. Örneğin, kimileri okuyarak öğrenmeyi tercih ederken kimileri de dinleyerek öğrenmeyi tercih etmektedir. Öğrenme stilleri genel olarak 4 türe ayrılabilir:

  1. Görsel
  2. İşitsel
  3. Dokunsal / Kinestetik
  4. Karma.

Bu öğrenme türlerinin her birinin kendi güçlü yönleri vardır.

Görsel öğrenenler, genellikle resimler ve videolar ile çalıştıklarında daha başarılı olurlar. Yeni kavramları anlamalarına yardımcı olmak için çalışmalarında notlar alabilir veya diyagramları kullanabilirler. Örneğin, bir işletme dersinde, görsel öğrencilerin dersi dinlemekten çok yeni bir iş kurmayla ilgili çeşitli aşamaların ve süreçlerin resimlerini görmekle ilgilendiğini açıkça görülebilir. Onlara bir fikrin nasıl startup’a dönüştüğüne dair görseller daha ilgi çekici ve akılda kalıcı gelmektedir. Görsel öğrenenler bazı yazılı çalışmaları sıkıcı bulabilirler. Bu nedenle bir beyaz tahta veya projektör ekranındaki uzun yazılardansa sunulan bilgileri anlamaları ve hatırlamaları daha kolay olduğu için kelimeler yerine resim ve görsellerle çalışmayı tercih edebilirler. Görsel öğrenicilerin, tam olarak anlamadan önce öğrendiklerini görmeleri gerekebilir.

İşitme yoluyla öğrenen insanlar, dinleyerek ve konuşarak daha iyi öğrenme eğilimindedir. Bu kişiler, cesaretlendirildiklerinde ve dinleme ve konuşma fırsatları verildiğinde genellikle daha başarılı olurlar. İşitsel öğrenenler genellikle söylenenleri gördüklerinden daha fazla hatırlarlar. Duyduklarını öğrenmekte iyi olduklarından konuşmaların ve derslerin ayrıntılarını kolayca hatırlayabilirler. İşitsel öğrenenler genellikle en iyi, dersler ve podcast’ler gibi etraflarındaki şeyleri dinleyerek öğrenirler. Metin okumak veya video izlemek yerine sesli kitapları veya dersleri tercih edebilirler.

Dokunsal/kinestetik öğrenenler elleri ve bedenleri ile bir şeyler yaparak öğrenmeyi tercih ederler. Tam olarak anlayabilmeleri için denemeleri gerekebilir. Dokunsal öğrenenler bir sorunun çözümünde neyin işe yaradığını deneyip bularak öğrenirler. Hareket ederek ve bir şeyler yaparak öğrenmeyi, uygulamalı etkinlikleri tercih ederler. Örneğin bir laboratuvar deneyi yaptıklarında veya bir aktiviteye fiziksel olarak katıldıklarında en iyi şekilde anlarlar. Bu şekilde edindikleri bilgileri diğerlerine göre çok daha net hatırlayabilirler.

Karma yani harmanlanmış öğrenme, bir kişinin birden fazla öğrenme stiline sahip olduğunu fark etmesidir. Örneğin, hem dokunsal hem de görsel öğrenen bir kişi, el ve göz koordinasyonu ile bir şeyler yaparak diğer tekniklere göre çok daha hızlı ve iyi öğrenecektir.

Sizler, hangi öğrenme stiline sahipsiniz? Öğrenme stilinizi ve bunun getirilerini yorum bırakarak bizimle ve diğer okuyucularımızla paylaşabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir