10. Sınıf Dersleri ve Konuları

10. sınıf dersleri ve konuları lisenin ilk yılını tamamlayarak ikinci sınıfa geçen tüm öğrencilerin merak ettiği konulardan biridir. 10. sınıfta hangi dersler var? Hangi ders kaç saat? tüm bu soruların cevabını yazımızda bulabilirsiniz.

10. sınıf bilindiği üzere alan seçimi yapılan bir yıldır ve hem lise hayatına hem de üniversite ya da meslek hayatına yön verecek olması sebebiyle büyük öneme sahiptir. Dolayısıyla lisenin ilk yılından edinilen tüm bilgilere yenisini ekleyerek emin adımlarla hedefe ilerlemek içinde bir fırsattır 10. sınıf.

Haftalık ders saatleri çizelgeleri TTKB ile Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenir ve okullara buna yönelik duyurular yapılır. Okutulan dersler okul türüne göre çeşitlilik göstermektedir.

Meslek lisesi, anadolu lisesi, fen lisesi ya da imam hatip lisesi bünyesindeki 10. sınıf derslerinin kaçar saat olduğu ile bilgiler yazının devamındadır. Kendi eğitim aldığınız liseye göre hangi derslerden sorumlu olduğunuzu yazımızı inceleyerek öğrenebilirsiniz. Sene başından ders bilgisine sahip olmak sizin için önemli bir avantaj olacaktır.

Akademik hayat için önemli bir yere sahip olan okul başarı puanında, hangi dersin kaç saat olduğu önemlidir. Örnek vermek gerekirse, 10 sınıf ortalaması alınırken en etkili ders matematiktir çünkü yıl içerisinde verilen eğitimde matematik ders sayısı daha fazladır.

Aşağıda okul türüne göre 10. sınıfta hangi derslerin olduğu ve ders konuları yer almaktadır.

10. Sınıf Anadolu Liseleri Dersleri

 • Türk Dili Ve Edebiyatı 5
 • Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 2
 • Tarih 2 saat
 • Coğrafya 2 saat
 • Kimya 2 saat
 • Matematik 6 saat
 • Fizik 2 saat
 • Biyoloji 2 saat
 • Felsefe 2 saat
 • Birinci Yabancı Dil 4 saat
 • İkinci Yabancı Dil 2 saat
 • Beden Eğitimi Ve Spor 2 saat
 • Görsel Sanatlar/Müzik 2 saat

10. Sınıf Sosyal Bilimler Liseleri Dersleri

 • Türk Dili Ve Edebiyatı 7 saat
 • Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 2 saat
 • Tarih 2 saat
 • Coğrafya 2 saat
 • Matematik 6 saat
 • Fizik 2 saat
 • Kimya 2 saat
 • Biyoloji 2 saat
 • Felsefe 2 saat
 • Birinci Yabancı Dil 4 saat
 • İkinci Yabancı Dil 2 saat
 • Beden Eğitimi Ve Spor/Görsel Sanatlar /Müzik 2 saat
 • SOSYAL BİLİM ÇALIŞMALARI 2 saat

10. Sınıf Fen Liseleri Dersleri

 • Türk Dili Ve Edebiyatı 5 saat
 • Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 2 saat
 • Tarih 2 saat
 • Coğrafya 2 saat
 • Fen Lisesi Matematik 6 saat
 • Fen Lisesi Fizik 2 saat
 • Fen Lisesi Kimya 2 saat
 • Fen Lisesi Biyoloji 2 saat
 • İkinci Yabancı Dil 2 saat
 • Felsefe 2 saat
 • Birinci Yabancı Dil 4 saat
 • Bilgisayar Bilimi 2 saat
 • Beden Eğitimi Ve Spor 2 saat
 • Görsel Sanatlar /Müzik 2 saat

10. Sınıf Anadolu İmam Hatip Liseleri Dersleri

 • Türk Dili Ve Edebiyatı 5 saat
 • Tarih 2 saat
 • Coğrafya 2 saat
 • Kimya 2 saat
 • Matematik 6 saat
 • Fizik 2 saat
 • Biyoloji 2 saat
 • Felsefe 2 saat
 • Yabancı Dil 2 saat
 • Beden Eğitimi Ve Spor/Görsel Sanatlar/Müzik 1 saat
 • Arapça (*) 3 saat

10. Sınıf Mesleki Teknik Anadolu Liseleri (AMP) Dersleri

 • Türk Dili Ve Edebiyatı(*) 5 saat
 • Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 2 saat
 • Tarih 2 saat
 • Coğrafya 2 saat
 • Matematik 5 saat
 • Fizik 2 saat
 • Kimya 2 saat
 • Biyoloji 2 saat
 • Felsefe 2 saat
 • Yabancı Dil 2 saat
 • Beden Eğitimi Ve Spor 2 saat

10. Sınıf Mesleki Teknik Anadolu Liseleri (ATP) Okutulan Dersler

 • Türk Dili Ve Edebiyatı(*) 5 saat
 • Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 2 saat
 • Tarih 2 saat
 • Coğrafya 2 saat
 • Matematik 5 saat
 • Fizik 2 saat
 • Kimya 2 saat
 • Biyoloji 2 saat
 • Felsefe 2 saat
 • Yabancı Dil 2 saat
 • Beden Eğitimi Ve Spor 2 saat

10. Sınıf Matematik Konuları

10. sınıfa giden öğrencilerin tümü ilk ve ikinci dönemde aşağıda verilen matematik konularının tamamından sorumludur.

 • 1. Ünite: Sayma ve Olasılık
  • Sıralama ve Seçme
   • Permütasyon
   • Kombinasyon
   • Pascal Üçgeni
   • Binom Açılımı
  • Basit Olayların Olasılıkları
 • 2. Ünite: Fonksiyonlar
  • Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi
   • Fonksiyonlar
   • Fonksiyon Grafikleri
   • Doğrusal Fonksiyonlar
  • İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi
   • Birebir ve Örten Fonksiyon
   • Bileşke Fonksiyon
   • Bir Fonksiyonun Tersi
 • 3. Ünite: Polinomlar
  • Polinom Kavramı
  • Polinomlarda İşlemler
  • Polinomların Çarpanlara Ayrılması
  • Polinomlarda Sadeleştirme
 • 4. Ünite: İkinci Dereceden Denklemler
  • İkinci Derecen Bir Bilinmeyenli Denklemler
  • Karmaşık Sayılar
  • İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenleri Denklemlerin Kökleri ve Katsayıları
 • 5. Ünite: Dörtgenler ve Çokgenler
  • Çokgenler
   • Çokgen ve Temel Elemanları
   • Düzgün Çokgenler
  • Dörtgenler ve Özellikleri
   • Dörtgenler
   • Yamuk
   • Paralelkenar
   • Eşkenar Dörtgen
   • Dikdörtgen
   • Kare
   • Deltoid
 • 6. Ünite: Uzay Geometri
  • Katı Cisimler
   • Dik Prizmalar
   • Dik Piramitler

10. Sınıf Edebiyat Konuları

10. sınıf öğrencileri ilk ve ikinci dönemde aşağıda verilen edebiyat konularının tamamından sorumludur.

 • 1. Ünite: Giriş
  • Edebiyat ve Tarih İlişkisi
  • Edebiyat ve Din İlişkisi
  • Türk Edebiyatının Tarihi Dönemleri
  • Türkçenin Tarihi Gelişimi
  • Yazının Gelişimi
 • 2. Ünite: Hikâye
  • Dede Korkut Hikayeleri
  • Halk Hikayeleri
  • Mesnevi
  • Tanzimat Dönemi Hikayeleri
  • Milli Edebiyat Dönemi Hikayeleri
 • 3. Ünite: Şiir
  • İslamiyetten Önceki Türk Edebiyatı
   • Koşuk
   • Sav
   • Sagu
  • Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı
   • İlahi
   • Nefes
   • Koşma
   • Mani
   • Türkü
   • Gazel
   • Kaside
   • Şarkı
 • 4. Ünite: Destan / Efsane
  • Dünya Edebiyatında Destan
  • Türk Edebiyatında Destan
  • İslamiyetten Önceki Türk Edebiyatında Destan
  • İslamiyetten Sonraki Türk Edebiyatı Destan
 • 5. Ünite: Roman
  • Roman
  • Dünya Edebiyatında Roman
  • Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatında Roman
  • Serveti Fünun Döneminde Roman
  • Milli Edebiyat Döneminde Roman
 • 6. Ünite: Tiyatro
  • Tiyatro
  • Geleneksel Türk Tiyatrosu
  • Modern Türk Tiyatrosu
 • 7. Ünite: Anı
  • Anı
  • Servetifünun Dönemi Türk Edebiyatında Anı
  • Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Anı
 • 8. Ünite: Haber
  • Haber
  • Güncel Gazete Haberleri
  • Dergi Haberler
  • Genel Ağ Haberleri
 • 9. Ünite: Gezi Yazısı
  • Gezi Yazısı
  • Divan Edebiyatında Gezi Yazısı
  • Cumhuriyet Edebiyatında Gezi Yazıs

10. Sınıf Fizik Konuları

10. sınıf öğrencileri ilk ve ikinci dönemde aşağıda verilen fizik konularının tamamından sorumludur.

 • 1. Ünite: Elektrik ve Manyetizma
  • Elektrik Akımı
  • Potansiyel Farkı
  • Direnç
  • Elektrik Devreleri
  • Elektrik Enerjisi
  • Elektriksel Güç
  • Mıknatıs ve Manyetik Alan
  • Akım ve Manyetik Alan
 • 2. Ünite: Basınç ve Kaldırma Kuvveti
  • Basınç
  • Kaldırma Kuvveti
 • 3. Ünite: Dalgalar
  • Dalgalar
   • Titreşim
   • Dalga Hareketi
   • Dalga Boyu
   • Periyot
   • Frekans
   • Hız
   • Genlik
  • Yay Dalgası
  • Su Dalgası
 • 3. Ünite: Dalgalar
  • Ses Dalgası
  • Deprem Dalgası
 • 4. Ünite: Optik
  • Aydınlanma
  • Gölge
  • Yansıma
  • Düzlem Ayna
  • Küresel Aynalar
  • Kırılma
  • Mercekler
  • Prizmalar
  • Renk

10. Sınıf Kimya Konuları ve Müfredatı

10. Sınıf öğrencilerini yıl boyunca bekleyen kimya konularına aşağıda değinilmiştir. 10. sınıf öğrencileri ilk ve ikinci dönemde aşağıdaki konuların tamamından sorumludur.

 • 1. Ünite: Kimyanın Temel Kanunları
  • Kimyanın Temel Kanunları
  • Mol Kavramı
  • Kimyasal Tepkimeler
  • Kimyasal Denklemler
 • 2. Ünite: Karışımlar
  • Karışımların Sınıflandırılması
  • Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
 • 3. Ünite: Asitler, Bazlar ve Tuzlar
  • Asitler ve Bazlar
  • Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri
  • Hayatımızda Asitler ve Bazlar
  • Tuzlar
 • 4. Ünite: Kimya Her Yerde
  • Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları
  • Gıdalar

10. Sınıf Biyoloji Konuları

10. sınıf öğrencileri ilk ve ikinci dönemde aşağıda verilen biyoloji konularının tamamından sorumludur.

 • 1. Ünite: Hücre Bölünmeleri
  • Mitoz ve Eşeysiz Üreme
  • Mayoz ve Eşeyli Üreme
 • 2. Ünite: Kalıtımın Temel İlkeleri
  • Kalıtım
  • Biyolojik Çeşitlilik
 • 3. Ünite: Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları
  • Ekosistem Ekolojisi
  • Güncel Çevre Sorunları ve İnsan
  • Doğal Kaynaklar ve Biyolojik Çeşitliliğin Korunması

10. Sınıf Tarih Konuları

10. sınıf öğrencileri ilk ve ikinci dönemde aşağıda verilen tarih konularının tamamından sorumludur.

 • 1. Ünite: Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
  • XI-XIV. Yüzyıllar Arası Anadolu’daki Siyasi Gelişmeler
  • Anadolu’ya Türk Göçleri
  • Anadolu’nun Türkleşme Süreci
  • Anadolu’da Devletleşme Süreci
  • Haçlı Seferleri ve Sonuçları
  • Anadolu’da Moğol Tehlikesi
 • 2. Ünite: Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti
  • Aşiretten Beyliğe
  • Beylikten Devlete
  • Rumeli’de Genişleme
  • Anadolu’da Türk Siyasi Birliği
  • Ankara Savaşı ve Fetret Dönemi
 • 3. Ünite: Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler
  • Osmanlı Askeri Teşkilatının Kurulma Süreci
  • Tımar Sistemi ve Tımarlı Sipahiler
  • Yeniçeri Ocağının Kurulması
 • 4. Ünite: Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti
  • Anadolu’nun İslamlaşması
  • Osmanlı Devlet İdaresi
  • Osmanlı’da Sözlü ve Yazılı Kültür
  • Osmanlı’da Zanaat, Sanat ve Kültür Faaliyetleri
 • 5. Ünite: Dünya Gücü Osmanlı
  • 1453-1595 Yılları Arası Osmanlı Siyasi Faaliyetleri
  • İstanbul’un Fethi ve Sonuçları,
  • İslam Dünyası Liderliğine
  • 1520-1595 Yılları Arası Osmanlı Siyasi Faaliyetleri
  • Kanuni Dönemi
  • Denizlerde Hakimiyet Mücadelesi
 • 6. Ünite: Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı
  • Topkapı Sarayı ve Divan-ı Hümayun
  • Osmanlı Devlet Anlayışı
 • 7. Ünite: Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
  • Osmanlı Millet Sistemi
  • Osmanlı Devleti’nde Günlük Yaşam
  • Osmanlı’da Toprak Mülkiyeti ve Tarımsal Üretim
  • Osmanlı Ekonomisinde Lonca Teşkilatı
  • Osmanlı Vakıf Sistemi

10. Sınıf Coğrafya Konuları 1. Dönem

10. sınıf öğrencileri ilk ve ikinci dönemde aşağıda verilen coğrafya konularının tamamından sorumludur.

 • 1. Ünite: Doğal Sistemler
  • Dünyanın Yapısı ve Oluşum Süreci
   • Dünyanın Tektonik Oluşumu
   • Jeolojik Zamanlar
   • İç Kuvvetler
   • Kayaçlar
   • Türkiye’de İç Kuvvetler
   • Dış Kuvvetler
   • Türkiye’de Dış Kuvvetler
   • Türkiye’de Başlıca Yüzey Şekilleri
  • Su Kaynakları
   • Dünyada Su Kaynakları
   • Türkiye’de Su Kaynakları
  • Topraklar
   • Dünyada Topraklar
   • Türkiye’de Topraklar
  • Bitkiler
   • Dünyada Bitkiler
   • Türkiye’de Bitkiler
 • 2. Ünite: Beşeri Sistemler
  • Nüfus
   • Nüfusun Özellikleri ve Önemi
   • Dünya Nüfusunun Tarihsel Süreçteki Değişimi
   • Dünyada Nüfusun Dağılışı
   • Nüfus Piramitleri
  • Türkiye’de Nüfus
   • Türkiye’de Nüfusun Değişimi
   • Türkiye’de Nüfusun Dağılışı
   • Türkiye’de Nüfusun Yapısal Özellikleri
  • Göç
   • Göçler ve Göçlerin Nedenleri
   • Türkiye’de Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları
   • Türkiye’de Göçlerin Mekânsal Etkileri
  • Ekonomik Faaliyetler
   • Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri
   • Ekonomik Faaliyetler ve Gelişmişlik
 • 3. Ünite: Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
  • Uluslararası Ulaşım Hatları
 • 4. Ünite: Çevre ve Toplum
  • Afetler
  • Afetlerin Genel Özellikleri
  • Afetlerin Dağılışı
  • Afetlerden Korunma Yolları

10. Sınıf Din Kültürü Konuları

10. sınıf öğrencileri ilk  ve ikinci dönemde aşağıda verilen din kültürü konularının tamamından sorumludur.

 • 1. Ünite: Allah, İnsan İlişkisi
  • Allah İnancı ve İnsan
  • Allah’ın Varlığı ve Birliği
  • Allah’ın İsim ve Sıfatları
  • Kur’an-ı Kerim’de İnsan ve Özellikleri
  • İnsanın Allah ile İrtibatı
 • 2. Ünite: Hz. Muhammed ve Gençlik
  • Kur’an-ı Kerim’de Gençler
  • Bir Genç Olarak Hz. Muhammed
  • Hz. Muhammed ve Gençler
  • Bazı Genç Sahabiler
 • 3. Ünite: Din ve Hayat
  • Din ve Aile
  • Din, Kültür ve Sanat
  • Din ve Çevre
  • Din ve Sosyal Değişim
  • Din ve Ekonomi
  • Din ve Sosyal Adalet
 • 4. Ünite: Ahlaki Tutum ve Davranışlar
  • İslam Ahlakının Konusu ve Gayesi
  • İslam Ahlakının Kaynakları
  • Ahlak ve Terbiye İlişkisi
  • İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar
 • 5. Ünite: İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar
  • Dini Yorum Farklılıklarının Sebepleri
  • Dini Yorumlarla İlgili Bazı Kavramlar
  • İslam Düşüncesinde İtikadi ve Siyasi Yorumlar
  • İslam Düşüncesinde Fıkhi Yorumlar

10. Sınıf Felsefe Konuları ve Müfredatı

10. Sınıf Felsefe Konuları 1. Dönem

10. sınıf öğrencileri ilk ve ikinci dönemde aşağıda verilen fizik konularının tamamından sorumludur.

 • 1. Ünite: Felsefeyi Tanıma
  • Felsefenin Anlamı
  • Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
  • Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatı Üzerindeki Etkileri
 • 2. Ünite: Felsefe ile Düşünme
  • Akıl Yürütme ve Düşünme
  • Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı
  • Dili Doğru Kullanmanın Önemi
  • Felsefi Soru Oluşturma
  • Felsefi Bir Argümanı Sorgulama
 • 3. Ünite: Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri
  • Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
  • Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
  • Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
  • Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri
  • Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri
  • Siyaset Felsefesinin Konusu ve Problemleri
  • Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri
 • 4. Ünite: Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma
  • Felsefi Okuma ve Yazma
  • Farklı Açılardan Görmek
  • Felsefi Deneme
  • Felsefi Perspektiften Yorumlama

10. Sınıf İngilizce Konuları

10. sınıf öğrenciler ilk ve ikinci dönemde aşağıda verilen İngilizce konularının tamamından sorumludur.

THEME 1: SCHOOL LIFE / 1. ÜNİTE: OKUL HAYATI

 • Exchanging personal information in both formal and informal language / Kişisel bilgilerin hem resmi hem de gayri resmi dilde değişimi
 • Taking part in a conversation in everyday life situations / Günlük yaşam durumlarında bir sohbete katılmak

THEME 2: PLANS / 2. ÜNİTE: PLANLAR

 • Describing future plans and arrangements  / Gelecek planlarını ve düzenlemelerini açıklama
 • Expressing one’s ideas in unplanned situations / Planlanmış durumlarda fikirlerini ifade etme
 • Making oral presentations on a planned topic / Planlanan bir konuda sözlü sunum yapma

THEME 3: LEGENDARY FIGURE / 3. ÜNİTE: EFSANEVİ FİGÜR

 • Describing past activities and events / Geçmişteki faaliyetleri ve olayları tanımlama
 • Talking about sequential actions / Sıralı eylemler hakkında konuşmak
 • Describing characters and settings in an event in the past / Geçmişteki bir olaydaki karakterleri ve ayarları tanımlama

THEME 4: TRADITIONS / 4. ÜNİTE: GELENEKLER

 • Describing habits and routines in the past / Geçmiş alışkanlıkları ve rutinleri tanımlama
 • Making oral presentations on a specific topic / Belirli bir konuda sözlü sunum yapma

THEME 5: TRAVEL / 5. ÜNİTE: SEYAHAT

 • Talking about past and present events/experiences / Geçmiş ve şimdiki olaylar/deneyimler hakkında konuşmak
 • Booking / Rezervasyon
 • Exchanging ideas and plans / Fikir ve plan alışverişi
 • Asking for approvals and/or confirmations / Onay verme ve/veya onay isteme

THEME 6: HELPFUL TIPS / 6. ÜNİTE: YARARLI İPUÇLARI

 1. Giving and receiving advice / Tavsiye vermek ve almak
 2. Talking about rules and regulations / Kurallar ve düzenlemeler hakkında konuşmak
 3. Talking about consequences / Sonuçlar hakkında konuşmak

THEME 7: FOOD AND FESTIVALS / 7. ÜNİTE: YEMEK VE FESTİVALLER

 1. Talking about national and international festivals / Ulusal ve uluslarası festivaller hakkında konuşmak
 2. Describing actions and processes / Eylemleri ve süreçleri tanımlama

THEME 8: DIGITAL ERA / 8. ÜNİTE: DİJİTAL ÇAĞ

 1. Stating personal opinions in everyday conversations / Günlük konuşmalarda kişisel görüşlerin belirtilmesi
 2. Stating preferences / Tercihleri belirtmek
 3. Stating causes and effects / Nedenleri ve etkileri belirtmek
 4. Giving an extended description and detailed information about people/places/events / Kişiler, yerler, olaylar hakkında kapsamlı bir açıklama ve ayrıntılı bilgi vermek

THEME 9: MODERN HEROES AND HEROINES / 9. ÜNİTE: MODERN KAHRAMANLAR VE KAHRAMANLIKLAR

 1. Talking about imaginary situations / Hayali durumlar hakkında konuşmak
 2. Expressing wishes / Dileklerini ifade etmek
 3. Guessing meaning from the context / Bağlamdan anlam tahmin etme

THEME 10: SHOPPING / 10. ÜNİTE: ALIŞVERİŞ

 1. Making comparisons / Karşılaştırma yapmak
 2. Talking about different kinds of clothing and shopping / Farklı giyim ve alışveriş türleri hakkında konuşmak
 3. Describing objects, and people / Nesneleri ve insanları tanımlama

Son olarak 10. sınıfta üniversiteye yönelik çalışmaya başlanır mı? sorusuna açıklık getirmek iyi olacaktır. TYT konuları incelendiğinde 10. sınıf konularının hemen hemen TYT’nin yarısını oluşturduğu görülmektedir. Bu sebeple 10.sınıf ders ve konularına çalışmak aslında fazladan herhangi bir şey yapmadan TYT’ye çalışmak demektir. 9. sınıf derslerinden de tekrar edildiği takdirde çok yoğun  olmayan bir çalışmaya programı ile üniversite hayaline ulaşmak mümkün.  Üniversite hayali olan öğrenciler, günlük tekrarlar ve haftalık soru çözümleri ile adım adım  hedeflerine ulaşabilirler. Bu noktada sabırlı olmak, günü gününe çalışmak, eksik konuları iyi tahlil etmek ve kendi çalışma tarzını oluşturarak çalışmak oldukça önemli.  Unutma ki sınav yılının yoğun çalışma temposundan önceki senelerde kendini yıpratacak yoğunlukta bir çalışma programı oluşturmak da o sınav yılınıdaki hem motivasyonunu hem de performansını olumsuz şekilde etkileyebilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir