10. Sınıf Tarih Konuları ve Müfredat

Lisenin ilk yılından itibaren tarih müfredatı oldukça yoğundur. Bu yoğun müfredat öğrencilerin gözünü korkutmakta ve “Bu kadar çok bilgiyi nasıl öğrenirim?” sorusunu akıllara getirmektedir. Tümüyle sözel konuların yer aldığı tarih dersini çalışmak ve sindirebilmek için el kitaplarını kullanmanın faydası olacaktır. Ya da bazı kodlamalar yapılarak konuların akılda kalması sağlanabilir.

Tarih esasında ilk insan ile başlayan ve son insana dek sğrecek olan bir deniz gibidir. Hem askeri hem sosyal hem de siyasi birçok noktanın gündemde olduğu bir ders niteliği taşıyan tarih dersi, 10. Sınıftaki konuları ile de  oldukça yoğundur. Yazımızın devamında bu yoğun, 10.sınıf tarih konuları ve müfredatında nelerin olduğunu ele alacağız.

10. Sınıf Tarih Konuları

10. sınıf öğrencileri ilk ve ikinci dönemde aşağıda verilen tarih konularının tamamından sorumludur.

 • 1. Ünite: Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
  • XI-XIV. Yüzyıllar Arası Anadolu’daki Siyasi Gelişmeler
  • Anadolu’ya Türk Göçleri
  • Anadolu’nun Türkleşme Süreci
  • Anadolu’da Devletleşme Süreci
  • Haçlı Seferleri ve Sonuçları
  • Anadolu’da Moğol Tehlikesi
 • 2. Ünite: Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti
  • Aşiretten Beyliğe
  • Beylikten Devlete
  • Rumeli’de Genişleme
  • Anadolu’da Türk Siyasi Birliği
  • Ankara Savaşı ve Fetret Dönemi
 • 3. Ünite: Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler
  • Osmanlı Askeri Teşkilatının Kurulma Süreci
  • Tımar Sistemi ve Tımarlı Sipahiler
  • Yeniçeri Ocağının Kurulması
 • 4. Ünite: Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti
  • Anadolu’nun İslamlaşması
  • Osmanlı Devlet İdaresi
  • Osmanlı’da Sözlü ve Yazılı Kültür
  • Osmanlı’da Zanaat, Sanat ve Kültür Faaliyetleri
 • 5. Ünite: Dünya Gücü Osmanlı
  • 1453-1595 Yılları Arası Osmanlı Siyasi Faaliyetleri
  • İstanbul’un Fethi ve Sonuçları,
  • İslam Dünyası Liderliğine
  • 1520-1595 Yılları Arası Osmanlı Siyasi Faaliyetleri
  • Kanuni Dönemi
  • Denizlerde Hakimiyet Mücadelesi
 • 6. Ünite: Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı
  • Topkapı Sarayı ve Divan-ı Hümayun
  • Osmanlı Devlet Anlayışı
 • 7. Ünite: Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
  • Osmanlı Millet Sistemi
  • Osmanlı Devleti’nde Günlük Yaşam
  • Osmanlı’da Toprak Mülkiyeti ve Tarımsal Üretim
  • Osmanlı Ekonomisinde Lonca Teşkilatı
  • Osmanlı Vakıf Sistemi

Yukarıda da görüldüğü gibi 10.. sınıf Tarih konuları toplamda 7 üniteden meydana gelmektedir. Her ünitenin de pek çok alt başlığı vardır ve her biri diğeriyle bağlantılıdır. Çok yoğun bilgilerin bulunduğu 10. sınıf tarih konuları ve müfredatı ileride de sayısal bir bölüm okuma hayaliniz varsa çok sıkıcı gelebilir. Sıkıcı ve zor gelse de üniversite hayalinize emin adımlarla yürürken tarih dersini es geçmemek rakiplerinize ciddi anlamda fark atmanıza yardım edecektir. Bu nedenden dolayı çalışmalarınızı hassasiyetle ve emin adımlarla yürütmeniz büyük önem taşımaktadır.

10. sınıf Tarih konuları ve müfredatı yazımızın sonuna geliyoruz, hepinize iyi çalışmalar…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir