DGS Puan Hesaplama | 2022 DGS Puan Sistemi

DGS Dikey Geçiş Sınavının kısaltılmış halidir. 2000 senesinden beri meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans bölümlerini bitiren öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarından birine geçiş yapabilmeleri için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin düzenlediği ve her sene temmuz ayında yapılan sınavın ismidir. Adayların akıl yürütme becerilerini ölçüldüğü bu sınav 120 sorudan meydana gelmektedir. DGS’den başarılı bir puan elde eden adaylar bu puan doğrultusunda tercih yapmaya hak kazanırlar. DGS puanı ile Yükseköğretim kurumlarındaki programlara başvuracak olan adayların meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarını bitirmiş olmaları beklenmektedir. Fakat o sene son sınıfta olan ve staj haricindeki şartları da karşılayan öğrenciler de başvuru yapabilir. Öğrenciler sınavı başarıyla tamamlayıp çok yüksek puan elde etseler dahi iki senelik eğitimleri ile alakası olmayan ya da ilgisi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce tercih edileceği ifade edilmeyen hiçbir lisans bölümüne tercih veremezler. Dikey Geçiş Sınavı ile geçişin mümkün olduğu bölümler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanan DGS kılavuzunda belirtilmektedir.

Bu yazımızda tüm yönleri ile DGS ve DGS puan hesaplaması üzerinde duracağız. Siz de yazımızdan faydalanarak eğitim yaşamınıza yön verebilir ve DGS puanında önemli olan ağırlıklı ön lisans başarı puanı için çalışmalarınıza hız verebilirsiniz.

DGS Puan Hesaplama Nasıl Yapılır?

Yükseköğretim adayı öğrenciler sayısal veya sözel puanlarını da dikkate alarak hayallerindeki 4 yıllık bölümlere gidiyorlar. Bu noktada üniversiteden elde edilen başarı puanının önemi büyüktür. Puanlamaların ise herkesin emeğinin karşılığını hakkaniyetle alabilmesi adına doğru yapılması hayati önem taşımaktadır.

Dikey Geçiş Sınavı Puan hesaplamasında sadece öğrencinin DGS’de elde ettiği puan baz alınmaz. DGS net puanı hesaplanırken adayın mezun olduğu 2 yıllık kurumdaki akademik ortalaması, bir başka adıyla ağırlıklı ön lisans başarı puanı da Dikey Geçiş Sınavı netleri ile beraber DGS puan hesaplama adımında dikkate alınır.

DGS puanlarının hesaplanmasında birden çok aşamanın takip edilmesi lazımdır. 2022 DGS puan sistemi dikkate alındığında ilgili hesaplama adımları aşağıdaki gibidir:

  • İlk adımda öğrencilerin DGS sonuçları değerlendirilir. DGS’den elde etmiş oldukları sözel ve sayısal standart puanlar hesaplanır.
  • Adayların eğitim görmeye hak kazandıkları iki senelik programlarında sahip oldukları akademik not ortalamalarıyla AÖBP elde  edilir.
  • Adayların DGS’den elde ettikleri standart puanlar ve akademik başarı puanları daha önceden belirlenmiş olan kat sayılar ile çarpılır. Tüm bu verilerin toplanmasıyla da DGS puanı elde edilir.

DGS puanlarını daha öncesinde öğrenmek isteyen adayların AÖBP’ yi bilmeleri hesaplama aşamasında çok büyük bir avantajdır. Bölümünü üst düzey bir başarı ile bitiren adaylar AÖBP’yi 80; orta derecede bir başarı ile tamamlayanlar 65; son olarak düşük başarı ile tamamlayanlar ise 50 puan olan kabul edebilirler.

  • Dikey Geçiş Sınavı sözel puan hesaplaması sırasında; sayısal bölümdeki net sayısı 0.315’le sözel net sayısı ise 1.681 ile çarpılır. Ulaşılan çarpımlar ağırlıklı ön lisans başarı puanının  0.6 ile çarpılmasından elde edilen değer ile toplanır. Ulaşılan son değere de 87.747 eklenir.
  • DGS Sayısal puan hesaplaması sırasında ise; sözel kısımdaki net sayısı 0.336’yla; sayısal bölümdeki net sayısı ise 1.575’le çarpılır. Ulaşılan çarpımlar ağırlıklı ön lisans başarı puanının 0.6 ile çarpılmasından elde edilen değere eklenir. Son olarak ulaşılan toplam değere de 105.536 eklenir ve DGS sayısal puanı elde edilir.
  • DGS eşit ağırlık puan hesaplaması esnasında ise yapılan sözel netler 1.009’la sayısal netler de 0.945’le çarpılır ve ulaşılan sonuçlar ağırlıklı ön lisans başarı puanının 0.6 ile çarpılmasından elde edilen değer ile toplanır. Son olarak ulaşılan toplam değere burada 96. 642 eklenir ve DGS eşit ağırlık puanına ulaşılır.

DSG’de sadece hem sayısal hem de sözel testlerin her ikisinden 0.5 ham puan elde edebilen adayların DGS puanları hesaplanmaktadır. Net hesaplama yapılırken 4 yanlış 1 doğruyu götürmektedir ve ham puanların da bu ilke göz önünde bulundurularak hesaplanacağı gerçeği asla unutulmamalıdır. DGS’de doğruluğundan emin olunmadan cevaplanan soruların yanlış olması adayların elde ettikleri puanları büyük oranda etkileyebilir.

DGS Net Hesaplama Nasıl Yapılmaktadır?

Öğrenciler DGS net hesaplamasını bilmelidir. DGS net hesaplama, yatay geçiş sınavlarında kazanılan tüm puanların toplam lise kredisine eklenmesiyle elde edilen puandır. Her bir bölümdeki net sayısı, doğru sorulardan yanlış soruların 1/4’ünün çıkarılması ile hesaplanmaktadır. Hesaplama araçları sayesinde sayısal  ve sözel testlerdeki netleri kolay bir şekilde hesaplamanız mümkündür.

DGS Puanı Nasıl Hesaplanmaktadır?

DGS puanı belirlenmiş olan özel formüller ve önceki yıllarda uygulanan sınavlardaki istatistiksel veriler yardımıyla hesaplanır. Yükseköğretim adayı öğrenciler sayısal veya sözel puanlarını da dikkate alarak hayallerindeki 4 yıllık bölümlere gidiyorlar. Bu noktada üniversiteden elde edilen başarı puanının önemi büyüktür. Puanlamaların doğru bir şekilde hesaplanması oldukça önemli bir husustur.

DGS Sonuçları Nasıl Hesaplanmaktadır?

Adayların Dikey Geçiş Sınavına girmesinin ardından sınavda işaretledikleri yanıt anahtarları iki kez optik okuyucudan geçirilir ve ulaşılan sonuçlar ÖSYM ve ÖSYM Bilgi İşlem Birimine iletilir. DGS’den aşağı yukarı bir hafta sonra bütün adayların sınav sonuçları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden açıklanmaktadır.

Hesaplama Aracı ile Hangi Türdeki DGS Puanlarını Hesaplamak Mümkündür?

Hem sayısal hem sözel hem de eşit ağırlık türlerindeki puanları hesaplamanız mümkündür. Katsayılar, her yıl değiştiğinden dolayı önceden bilinmesi olası bir durum değildir ancak hesaplamaları, önceki senelerde kullanılan katsayılarla yapmak ve yaklaşık puanlar elde etmek mümkündür.

DGS net puanları sınav ardından hesaplanan sayısal ve sözel puanlardan elde edilmektedir. Ancak sadece bu puan da yeterli değildir, mezun olunan ön lisans programında sahip olunan akademik not ortalamaları da oldukça önemlidir. Elde edilen başarı puanları belirlenen katsayılarla çarpılır ve elde edilen bütün puanların toplanması ile DGS puanına ulaşılır.

ÖBP (Önlisans Başarı Puanı) nedir?

Açıklaması Önlisans Başarı Puanı olan bu puan Ön lisans programından elde edilen akademik not ortalamaları (maksimum 100, minimum 50 olarak ele alınarak) 0,8 ile çarpılır ve ÖBP’ye dönüştürülür. Bu sayede, aslında 50 olan minimum akademik not ortalamasının önlisans başarı puanında karşılığı 40, maksimum 100 olan akademik ortalamanın ise ÖBP’de karşılığı 80’dir. 50’nin daha düşük akademik notlar ise 50 gibi düşünülür ve bu şekilde değerlendirilir. Bu şekilde elde edilen ÖBP yani  Önlisans Başarı Puanı, DGS kılavuz doğrultusunda 0,6 katsayısıyla çarpılır ve sonuçta öğrencilerin yerleştirme puanları elde edilmiş olur.

Önceki Yıllarda DGS Puanı ile Bir Yükseköğretim Programına Yerleşmeye Hak Kazanların Puanımda Herhangi Bir Değişiklik Olur Mu?

Daha önce bir yükseköğretim programına yerleşen öğrencilerin okul puanları çok daha düşük bir katsayı ile çarpılmaktadır. Konuyu açıklığa kavuşturmak adına örnek vermek gerekirse, 2021 yılında DGS sonucunda bir yükseköğretim bölümüne yerleştirilen öğrenci, 2022 senesinde sınava girerse sahip olduğu ÖBP 0,45 katsayısıyla çarpılmaktadır.

DGS’nin Adaylara Sağladığı Faydalar Nelerdir?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sayesinde ilgili bölümlerin dört senelik fakültelerine kolayca giriş yapılabilmektedir. Pek çok avantajı bulunan Dikey Geçiş Sınavlarında her sınavda olduğu gibi puan hesaplamalarının önemi büyüktür. Adayların net sayılarını ve bölümlerinin puan türünü dikkate alarak hesaplama yapması mümkündür. Ayrıca bölümünü iyi bir derece ile tamamlayanların 80, orta dereceyle tamamlayanların 65, düşük sıralar ile  tamamlayanların ise 50 olarak girmesi mümkündür. Bu sayede arzu edilen bölümde kolaylıkla eğitim görme imkânı da yakalanmış olacaktır…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir