DGS Sözel Çıkmış Sorular Testi-6

1-3. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

George Orwell'ın 1984 adlı kara ütopyası, tasarladığı modern dünyada insanlara musallat olan korku ve endişelerin sıralanmış bir listesi gibiydi. 1984 ve Orwell'ın vizyonu o dönemde birçok kamusal tartışmaya konu oldu. Pek çok eleştirmen, Orwell'ın kehanetlerinin toplumsal yaşamda zamanla karşılık bulup bulmadığını incelemek için kalemlerinin ucunu sivriltti ve onların bu uğraşı romanın yazıldığı dönemde hak ettiği ilgiyi görememesine sebep oldu. Aslında 1984’ün bugün de hak ettiği ilgiyi gördüğü pek söylenemez. Kamusal korkular, kötü önseziler ve kâbusların en yetkin kataloğu olarak insanlığa yol gösterebilecek bu kitap neden unutulmaya yüz tuttu? Sanırım bu soruya verilebilecek en makul cevap, kitabı tartışanların Orwell'ın kara ütopyasında kendi utançlarını ve acılarını artık görememeleri ve bu nedenle ona karşı kayıtsız kalmaları olabilir.

1. Bu parçadan 1984 romanıyla ilgili aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir?

2. Bu parçada altı çizili sözle eleştirmenlerin Orwell’ın eserine karşı hangi tutumları vurgulanmıştır?

3. Bu parçanın yazarına göre 1984 ’e yönelik ilginin azalmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

4-6. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

Binlerce yıl sağlam kalabilen nadir malzemelerden olan çanak çömlek, insanlık tarihinin en eski zamanlarına ışık tutan emsalsiz arkeolojik kalıntılardır. Bu malzeme, aynı zamanda tarihsel dönemlendirme için kullanılan önemli bir göstergedir. Dünya genelinde yaygın bir malzeme olduğu için üretildiği toplumları karşılaştırılabilir kılan çanak çömlek, üreticisinin tercihlerine dair hassas göstergeler de taşır. Çömlekçinin teknik ve ham madde olanaklarını, kimlik ve geleneklerini, inancını veya sosyal statüsünü çanak çömlek üzerinden okumak mümkündür. Öte yandan bu kalıntılar toplumların çevreleriyle ilişkilerine dair de önemli veriler sunar. Örneğin Çatalhöyük’te görülen ilk çanak çömlek buluntuları, dik kenarlı kâse biçimindeki kaplardır ve bu bölgenin yakın çevresinden elde edilen yerel kilden üretilmiştir. Daha dayanıklı olmaları için çamuruna bitkisel ürünler katılmış bu kaplar, gündelik hayatın bir parçası olamayacak kadar az sayıdadır. Sonraki dönemlerinde karşımıza çıkan koyu kahverengi tonlarda yüzey renklerine sahip, su testisi tipindeki çömlekler ise farklı bir ham madde olan volkanik kökenli kilden yapılmış aynı zamanda farklı bir teknoloji kullanılarak üretilmiştir. Yapılan güncel araştırmalar, hayatın her alanında oldukça yaygın kullanılmış, koyu yüzeyli çömleklerin üretildiği bu volkanik kilin kaynağının Çatalhöyük’ün yaklaşık 70 kilometre uzağındaki bir bölgeden çıktığını ortaya koydu. Bu bilgi, Çatalhöyük’te yaşayan insanların zamanla daha uzak mesafelerdeki kaynaklara hâkim olduğunu ve eşya üretim teknolojilerini bu yeni kaynaklara göre geliştirdiklerini gösterdi.

4. Bu parçada çanak çömleğin hangi özelliğinden söz edilmemiştir?

5. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

6. Bu parçada çanak çömlek ile ilgili aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir?

7-10. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

Bir oryantiring yarışmasına katılan Yelda ve Zeynep’e; ormanda A, B, C, D, E, F ve G harfleri ile kodlanmış ağaçların bulunduğu iki harita verilmiştir. Bu kişilerin haritalarındaki işaretli ağaçları bulma sıralarına ilişkin kimi bilgiler şu şekildedir:

  • Yelda ile Zeynep’in yalnızca üçüncü ve altıncı sırada buldukları ağaçlar aynıdır.
  • Her iki kişi de C ile E ağaçlarını art arda bulmuştur.
  • Her iki kişi de A ile G ağaçlarını art arda bulmuştur.
  • Yelda’nın ilk sırada bulduğu ağacı, Zeynep son sırada bulmuştur.
  • Yelda’nın ikinci sırada bulduğu D ağacını, Zeynep dördüncü sırada bulmuştur.
  • Zeynep F ağacının hemen ardından C ağacını, Yelda ise C ağacından hemen sonra F ağacını bulmuştur.
7. Buna göre hem Yelda hem de Zeynep’in
I.A,
II.B,
III.C
ağaçlarından hangilerini kaçıncı sırada bulduğu kesin olarak bilinmektedir?

8. Buna göre Yelda ve Zeynep
I.A,
II.F,
III.G
ağaçlarından hangilerini aynı sırada bulmuş olabilir?

9. Zeynep aşağıdaki ağaçlardan hangilerini art arda bulmuştur?

10. Her iki kişinin de ağaçları bulma sıralarının tam olarak belirlenebilmesi için aşağıdakilerden hangisinin bilinmesi yeterlidir?

E-mail

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir