Gümüşhane Üniversitesi

Türkiye’nin Gümüşhane ilinde bulunan bir devlet üniversite olan Gümüşhane Üniversitesi, 2008 senesinde kurulmuştur ve bugün aşağı yukarı 8.000 öğrenciye ev sahipliği yapmaktadır.

Gümüşhane Üniversitesi’nin 4 fakültesi, 1 enstitüsü, 3 yüksekokulu ve 6 meslek yüksekokulu mevcuttur. Fakülteler arasında Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi bulunmaktadır. Bunun dışında, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Gümüşhane Meslek Yüksekokulu ve Kelkit Meslek Yüksekokulu vb. gibi çeşitli meslek yüksekokulları da bulunmaktadır.

Gümüşhane Üniversitesi, yükseköğretim alanında yerel kalkınmaya destek olmayı ve öğrencilere daha kaliteli bir eğitim sunmayı amaç edinmiştir. İlgili amaç doğrultusunda üniversite çatısı altında bulunan araştırma merkezleri ve laboratuvarlar ile öğrencilerin uygulamalı eğitim almaları ve araştırmalara katılım göstermeleri sağlanmaktadır. Üniversitenin eğitim kalitesini yükseltmek için, ders programları düzenli aralıklarla gözden geçirilmekte ve gerekli görüldüğü takdirde güncelleme yapılmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin öğrenim sürecinde elde ettikleri başarıları izlenmekte ve gerekli destekler sağlanmaktadır.

Gümüşhane Üniversitesi, uluslararası çapta da önemli faaliyetler yürütmektedir. Uluslararası ortak araştırma projeleri, öğrenci ve öğretim üyesi değişim programları ve uluslararası akreditasyon programları vb. gibi birçok çalışmaya aktif katılım sağlamaktadır. Bunun dışında, öğrencilere yurt olanağı sunulmaktadır ve kampüste pek çok kültürel ve sosyal faaliyetler düzenlenmektedir. Gümüşhane Üniversitesi, öğrencilerine hem sıcak bir aile ortamı hem de kaliteli bir eğitim imkanı sunan bir üniversite olarak tanınmaktadır.

Gümüşhane Üniversitesi, dünya üniversite sıralamalarında günümüzde yer almamasından dolayı dünya genelindeki sıralaması bulunmamaktadır. Fakat, Türkiye’deki üniversiteler arasında gerçekleştirilen sıralamalarda her zaman için yer almaktadır.

Üniversitelerin sahip oldukları sıralamalar Türkiye’de genel manada farklı kuruluşlar tarafından farklı pek çok metot kullanılarak saptanmaktadır. Bahsedilen sıralamaların büyük bir kısmı, araştırma faaliyetleri, üniversitelerin akademik başarıları, uluslararası işbirlikleri, öğrenci memnuniyet düzeyi ve mezun olan öğrencilerin istihdam olanakları gibi etmenlere dayanmaktadır.

2021 senesinde açıklanan URAP (University Ranking by Academic Performance) sıralamasında, Gümüşhane Üniversitesi, Türkiye’deki bütün üniversiteler arasında 86. sırada yer almıştır. Bununla beraber, sıralamalar her zaman tam manasıyla bir objektiflik değildir ve bir üniversitenin gerçek eğitim kalitesini tam manasıyla yansıtmayabilir. Sonuç olarak Gümüşhane Üniversitesi, öğrencilerine kaliteli bir eğitim sunan ve yerel kalkınmaya katkıda bulunan bir üniversite olarak tanınmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir