İstanbul Gedik Üniversitesi

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde bulunan bir vakıf üniversitesi olan İstanbul Gedik Üniversitesi, 2015 senesinde kurulmuştur ve eğitim öğretim hayatına ise 2016-2017 akademik yılında başlamıştır. İstanbul Gedik Üniversitesi, hem ulusal hem de uluslararası alanda bilinen akademisyenlerin yer aldığı genç ve dinamik bir akademik kadroya sahiptir.

İstanbul Gedik Üniversitesi, 6 fakülte, 1 yüksekokul ve 2 enstitüden oluşmaktadır. Fen Bilimleri Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İletişim Fakültesi, Hukuk Fakültesi ve Mimarlık ve Tasarım Fakültesi bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu ve Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsü de mevcuttur.

Eğitim dili Türkçe olan İstanbul Gedik Üniversitesi‘nin lisans programları dört seneliktir. Bunun yanı sıra, İngilizce hazırlık sınıfı ve İngilizce eğitim veren yüksek lisans programları da mevcuttur. Öğrenciler, eğitim aldıkları bölümlerde teorik bilgiye ilaveten uygulama imkanı bularak iş yaşamına da hazırlanırlar. İstanbul Gedik Üniversitesi, öğrencilerine kültürel, sosyal ve sportif bakımdan geniş imkanlar sunar. Öğrenciler, öğrenci kulüpleri ve faaliyetleri ile sosyal faaliyetlere katılım sağlayabilirler. Üniversitenin spor salonu, fitness merkezi, yüzme havuzu, voleybol sahası, basketbol sahası ve futbol sahası gibi tesisleri vardır.

İstanbul Gedik Üniversitesi, eğitim niteliği ile ön planda olan bir üniversitedir. Üniversitenin akademik kadrosu, hem ulusal hem de uluslararası alanda bilinen akademisyenlerden oluşmaktadır. Bahsedilen akademisyenler, öğrencilere teorik bilginin yanında uygulama yapmalarına imkan tanıyan dersler de sunarlar.

Üniversitenin müfredatı, güncel ve sektörel gereksinimlere uygun şekilde hazırlanmaktadır. Öğrenciler, eğitimleri esnasında iş camiasının gereksinimi olan becerileri edinirler. Bunun yanı sıra, öğrencilerin İngilizce dil becerilerini de geliştirilir. Üniversite, öğrencilere yabancı dil eğitimi sunmak adına uluslararası kriterlere uygun bir İngilizce hazırlık sınıfı sunar.

İstanbul Gedik Üniversitesi, öğrencilerin iş yaşamına hazırlanmaları adına staj olanakları sunar. Öğrenciler, staj yaparak teorik bilgiyi uygulama fırsatı bulurlar ve iş yaşamına atılmadan önce tecrübe edinirler.

Üniversitenin eğitim kalitesini yükselten bir başka faktör, teknolojik alt yapısıdır. Öğrenciler, çağdaş teknolojileri kullanarak derslerine katılım gösterirler ve böylece dijital becerilerini de geliştirirler. Sonuçta, İstanbul Gedik Üniversitesi, nitelikli eğitim kadrosu, güncel müfredatı, uygulamalı eğitim olanakları, staj imkanları ve teknolojik alt yapısı ile öğrencilerine üst düzey bir eğitim kalitesi sunar.

Üniversitelerin sıralaması, sıralama yapan kuruluşlar ve yıllara göre değişiklik gösterebilmektedir. Bu sebepten dolayı, İstanbul Gedik Üniversitesi’nin sıralaması da farklı kurumlar tarafından farklı biçimlerde saptanabilir.

Örnek vermek gerekirse, 2021 senesinde Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan Dünya Üniversiteleri Sıralaması’nda İstanbul Gedik Üniversitesi yer almamıştır. Yine benzer biçimde, QS World University Rankings, ARWU World University Rankings, ve Webometrics gibi başka uluslararası sıralamalarda da İstanbul Gedik Üniversitesi yer almamaktadır. Fakat, üniversitelerin sıralaması yalnızca uluslararası sıralamalar ile değil, ülke içerisindeki sıralamalarla da saptanabilir. Örnek vermek gerekirse, 2021 senesinde açıklanan Türkiye Üniversite Sıralaması’nda İstanbul Gedik Üniversitesi, 173. sırada yer almıştır. İlgili sıralama, Türkiye’deki bütün üniversiteler arasında akademik performans, öğretim niteliği, araştırma çalışmaları ve uluslararası ortaklıklar gibi ölçütlere göre saptanmıştır.

Sonuçta, İstanbul Gedik Üniversitesi’nin uluslararası sıralamalarda yer almamasına karşın, Türkiye’deki üniversiteler arasında orta seviyede bir yere sahip olduğu söylenebilir. Fakat, sıralama sonuçları yalnızca bir gösterge olup, öğrencilerin tercihlerini saptamada tek ölçüt olmamalıdır. Öğrencilerin tercihlerini saptarken, üniversitenin akademik kadrosu, eğitim niteliği, bölümleri ve sunduğu olanakları da dikkate almaları tavsiye edilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir