KPSS Lisans Genel Kültür Çıkmış Sorular Testi-3

1. 1982 Anayasası' na göre Türk vatandaşlığıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

2. Sahip olduğu ileri teknoloji özellikleri nedeniyle 6. nesil olarak adlandırılan ilk Türk sondaj gemisinin adı aşağıdakilerden hangisidir?

3. Türk töresinde devleti kuran hanedanın erkek üyeleri devlet yönetiminde ortak hak sahibiydi.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisine yol açtığı savunulamaz?

4. Osmanlı padişahları zaman zaman tebdil-i kıyafetle (kıyafet değiştirerek) halkın arasına karışır, bizzat teftiş yaparlardı. Örneğin; Kanuni Sultan Süleyman sipahi, II. Ahmet ise Mevlevi dervişi gibi giyinip halkın ve görevlilerin durumunu denetlemişlerdir.

Bu bilgilerden hareketle Osmanlı padişahlarının aşağıdakilerden hangisini hedeflediği söylenemez?

5. Osmanlı Devleti, XVIII. yüzyılın sonlarından itibaren Avrupa'da meydana gelen gelişmeleri daha yakından takip etmek için Avrupa başkentlerinde daimî elçilikler açmaya başlamıştır. Bu durumun ortaya çıkmasında;
I. Avrupalı devletler karşısında yenilgiler alınması,
II. merkezî otoritenin bozulmasıyla ülkede isyanların görülmesi,
III. Osmanlı Devleti'nin denge politikası izlemeye başlaması
gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

6. 28 Ocak 1920’de Osmanlı Mebusan Meclisinde kabul edilen Misakımillî kararları göz önüne alındığında, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

7. 1938 yılında yapılan Türk-Sovyet Antlaşması ile Türkiye Odesa, Bakü, Erivan ve Leningrad’daki; Sovyetler Birliği de İzmir ve Kars’taki konsolosluklarını kapatmıştır.

Bu bilgiden hareketle Türkiye-Sovyetler Birliği ilişkileriyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

8. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin özel konumuyla ilgilidir?

9. Aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisinin, Türkiye’nin enerji üretimindeki payı diğerlerine göre daha fazladır?

10. Aşağıdaki illerin coğrafi özellikleri dikkate alındığında hangisinde jeotermal enerji potansiyeli daha düşüktür?

E-mail

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir