KPSS Lisans Genel Kültür Çıkmış Sorular Testi-5

1. Ankara’nın başkent olduğu 13 Ekim 1923 tarihinde Ankara’da elçiliği bulunan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

2. 19 Mayıs 1924’te İstanbul’da “Haliç Konferansı” adı altında gerçekleşen ve Türkiye’yi Fethi Okyar’ın temsil ettiği görüşmeler aşağıdaki sınırlardan hangisiyle ilgilidir?

3.
I.ABD ve SSCB arasında bloklaşmaya neden olmuştur.
II.Avrupa’nın ekonomik açıdan ABD ile rekabet edebilmesini amaçlamıştır.
III.Türkiye ve Yunanistan’a askerî yardım yapılmasını öngörmüştür.

1947 yılında ilan edilen Truman Doktirini hakkında yukarıdakilerden hangileri söylenebilir?

4. Bir grup doğa yürüyüşçüsü kıyıdan başlayarak bir dağa tırmanırken; kestane, gürgen, şimşir, kayın, sarıçam, göknar ve ladin gibi ağaçları görmüştür.

Bu doğa yürüyüşünün aşağıdaki dağların hangisinde yapıldığı söylenebilir?

5. Türkiye’de 1960’tan günümüze kadar olan dönemde nüfus artışıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

6. Avantajlı coğrafi konumu ile bir enerji koridoru hâline gelen Türkiye, petrol ve doğalgaz taşınan birçok boru hattına sahip olmuştur. Enerjiye olan talebin hızla arttığı dünyada Türkiye’nin bu avantajı ülke açısından büyük önem taşımaktadır.

Bu durumun oluşmasında, petrol ve doğalgazın temin edildiği ülkeler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

7. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de uygulanan bölgesel kalkınma projelerinin temel amaçlarından biri değildir?

8. Askerî Yüksek İdare Mahkemesi, hukukumuzda ilk defa aşağıdakilerden hangisi ile kurulmuştur?

9. Her yıl adına ödül verilen Türkiye’nin ilk Müslüman Türk kadın tiyatro oyuncusu aşağıdakilerden hangisidir?

10. İnsan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle dünyanın en önemli sağlık sorunlarından biri olan sigara bağımlılığına yol açan madde aşağıdakilerden hangisidir?

E-mail

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir