KPSS Lisans Genel Kültür Çıkmış Sorular Testi-1

1. İkdam gazetesinde 25 Temmuz 1908'de yayımlanan bir haber şu şekildedir: “Bunca zamandan beri beklenilen mukaddes günün yüce ve unutulmaz sabahı!.. Memleketimize hürriyet, adalet, kardeşlik getiren mübarek günün ilk benzersiz başlangıcı... Müslüman, Hristiyan, Musevi bütün Osmanlıların yüzlerinde görülen parıltılı hürriyet!”

Bu haberin aşağıdaki gelişmelerden hangisi üzerine yayımlanmış olduğu söylenebilir?

2. Atatürk, “Türk milleti bin yıldan fazladır bu topraklarda yaşama hakkına sahiptir... Biz kudreti ve görkemi bütün dünyada, Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarında tanınan bir milletiz.” demiştir.

Atatürk’ün bu ifadeleri aşağıdaki ilkelerden hangisiyle doğrudan ilgilidir?

3. Anadolu'da jeolojik dönemler boyunca yağışlı ve nemli iklim koşullarına bağlı olarak gür bir bitki örtüsü gelişmiştir. Bu bitkilerin göl ve bataklık ortamlarda birikmesi sonucu zamanla zengin kömür yatakları oluşmuştur. Bunlardan rezerv bakımından en zengin olanı, linyit yataklarıdır. Soma, Yatağan, Elbistan gibi linyit yatakları bunlardan bazılarıdır.

Bu yataklar aşağıdaki jeolojik dönemlerin hangisinde oluşmuştur?

4. Sanayinin kuruluş yeri seçiminde ham maddeye yakın olmak önemli unsurlardan biridir. Ancak Türkiye’de ham maddeye uzak alanlarda, bazı sanayi kollarının geliştiği dikkati çeker. Bunlardan biri de tekstil sanayisidir. Nitekim, kimi illerde pamuk yetiştirilmediği hâlde pamuklu dokuma sanayisi gelişmiştir.

Aşağıdaki illerin hangisinde ticari olarak bu tarım ürünü yetiştirilmediği hâlde dokuma sanayisi bulunmaktadır?

5. Siyasi parti üyeliği konusunda bilgi edinmek isteyen Demir, avukat olan arkadaşı Meryem’e bazı sorular yöneltiyor. Meryem ise bu soruların hepsine “Hayır!” yanıtını veriyor.

Buna göre Meryem, Demir’in aşağıdaki sorularından hangisine verdiği yanıtta yanılmıştır?

6. Transilvanya kültürü ve tarihinden ilham alan, ana karakteri vampir olan, beyaz perdeye de birçok kez aktarılan kültleşmiş Bram Stoker romanı aşağıdakilerden hangisidir?

7. Birinci Balkan Savaşı sırasında Enver Paşa önderliğindeki bazı İttihatçıların, hükûmet binasını basarak Sadrazam Kamil Paşa’yı zorla istifa ettirdiği olay aşağıdakilerden hangisidir?

8. Elif, Atatürk Dönemi’nde madencilik ve enerji işlerini yönetmek amacıyla kurulmuş olan kuruluşlar üzerine bir ödev hazırlamaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi Elif’in hazırlayacağı ödevde yer almalıdır?

9. Vejetasyon dönemi, bitkilerin uykularından uyandıkları ve yaşam faaliyetlerini gerçekleştirdikleri dönemdir. Sıcaklıklar belli bir eşiği aştığında vejetasyon dönemi başlamakta, bu eşiğin altına düştüğünde ise sona ermektedir.

Aşağıdaki platoların hangisinde bu dönem daha kısadır?

10. Yeryüzü koşullarının elverişli olmadığı deniz yakınlarındaki kimi alanlarda denize dolgu yapılarak havalimanı inşa edilmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi bu şekilde inşa edilmiş havalimanlarından biridir?

E-mail

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir