DGS Sözel Çıkmış Sorular Testi-5

41-42. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

Bir eseri ana dilinden farklı bir dile, doğru bir şekilde çevirmek gereksiz yere kesilecek ağaçları kurtarmak kadar önemlidir. Ağaçların oksijen sağlayarak hava kirliliğini önlemesi gibi yerinde yapılan çeviriler de bilgi kirliliğini engelliyor. Son zamanlarda şahit olduğum en affedilmez çeviri hatası, bir filmde geçen “Suffragettes geldiler.” cümlesinin “Acı çeken jetler geldiler.” olarak tercüme edilişiydi. Suffragettes (oy hakkı için mücadele eden kadınlar) ve suffering jets (acı çeken jetler) arasında benzerlik bulan “çevirmen” bu hatasıyla kara bir dumanı izleyicilerin zihnine doğru üfleyerek filmin anlamını bulandırıyor. Bunun doğal bir sonucu olarak toplum, eksik veya yanlış bilgilere maruz bırakılıyor. Bu çevirilerin iyileştirilmesi adına herhangi bir adım atılmaması da cabası. Bu da demek oluyor ki dilimizi bilmeyen yabancılar için hazırlanmış restoran menülerinde “içli köfte” yerine “duygusal köfte” gibi kötü çeviri örneklerinin yüzlercesini görmeye devam edeceğiz.

1. Bu parçanın yazarının yakındığı durum aşağıdakilerden hangisidir?

2. Bu parçada aşağıdakilerin hangisine değinilmiştir?

3-4. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

Beş yüz yıl kadar önce Bâkî şöyle demiş: “Yaşarken senin değerini bilmediler ey Bâkî! Musalla taşına yatırıldığında eş dost karşına sıra sıra dizilip ancak o zaman sana saygı gösterecekler.” Bu şairi; daha 12 yaşında kanun virtüözü olan, 16 yaşında çok önemli sanatçılar arasında yer alıp konserler veren, gazellere eşlik eden ve yurt dışında plak dolduran Ferid Alnar’ı hatırladıkça o kadar iyi anlıyorum ki... Sonradan Türk müziği ögelerine heves edip kullanmaya çalışanların aksine geleneksel müziğin içinde doğup büyüyen ve o müziği âdeta ruhuna sindirmiş bir sanatçı. Daha çocukken benimsediği makam olgusunu ileriye taşımak ve Türk müziğiyle Batı müziğini harmanlamak istemiş. Bu nedenle müzisyen; eleştirmenler tarafından, kendi bağlarından kopmakla itham edilmiş ve onun, geleneksel müziğimize yeni bir soluk getirdiği gözden kaçırılmış. Müzik dünyasına katkıları görmezden gelinen sanatçının eserleri dinleyiciyle ancak günümüzde buluşabilmekte. 

3. Bu parçaya göre Ferid Alnar’ın dönemindeki eleştirmenlerce değerli görülmemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

4. Bu parçaya göre Ferid Alnar ile ilgili aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir?

5-6. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

Orkestra şefleri için yaşayan bir bestecinin eserini icra etmek hiç kolay değildir. Bestecinin provaya gelmesi, hele bir de şeften yaşlı ve tecrübeli olması hâlinde durum daha da zorlaşır. Oysa şefler hayatta olmayan bir bestecinin eseri üzerinde çalışırken kendi yorumunu katma, küçük notalar ekleyip çıkarma konusunda daha rahattır. Tabii Beethoven, Haydn, Mozart gibi bestecilere ait çağını aşan eserler bu dokunuşlardan muaftır. Öte yandan yaşayan besteciler açısından da iş ayrı bir zorluk taşır. Bir anlamda elleriyle hazırladıkları fırçayı bir ressama verip kafalarındaki fikrin resme dökülmesini beklerler. Üstelik ressam ne kadar iyi olsa da ortaya çıkacak sonucun kafalarındaki resim olma ihtimalinin çok düşük olduğunu da bilirler. Bu yüzden besteci, şefi kutlamak üzere kulise gittiğinde eserinin icra edilmiş olması nedeniyle mutlu olsa bile içinde bir burukluk taşır.

5. Bu parçada Beethoven, Haydn, Mozart gibi isimlerin eserleriyle ilgili vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

6. Bu parçaya göre bestecinin burukluk yaşamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

7-10. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

Ahmet, Burcu, Cem, Deniz ve Emre adlı öğrenciler belli bir sırada kantinden nar suyu, portakal suyu ve vişne suyu satın almışlardır. Öğrencilerin meyve sularını satın alma sıralarına ve aldıkları meyve suyu çeşidine ilişkin kimi bilgiler şu şekildedir:

  • Her bir öğrenci sadece bir çeşit meyve suyu satın almıştır.
  • Aynı meyve suyundan en fazla iki tane satılmıştır.
  • Vişne suyu satın alan tek bir öğrenci vardır.
  • Burcu ve Deniz, meyve sularını Ahmet’ten önce satın almışlardır.
  • Emre, meyve suyunu ikinci sırada satın almıştır.
  • Cem meyve suyunu Ahmet’ten sonra satın almıştır.
  • Dördüncü sıradaki kişi portakal suyu satın almıştır.
  • İkinci ve üçüncü sıradaki kişiler aynı çeşit meyve suyu satın almıştır.
7. Buna göre
I. Ahmet,
II. Cem,
III. Emre
adlı öğrencilerden hangileri portakal suyu satın almış olabilir?

8. Aşağıdaki kişilerden hangilerinin aldıkları meyve suyu çeşidi kesin olarak farklıdır?

9. Aşağıdakilerden hangisi kesin olarak yanlıştır ?

10. Burcu’nun portakal suyu satın aldığı biliniyorsa aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

E-mail

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir