KPSS Lisans Genel Kültür Çıkmış Sorular Testi-4

1.
I.Ulaşım olanaklarının elverişli olması
II.Nitelikli iş gücünün fazla olması
III.Enerji üretiminin fazla olması

Türkiye’nin batı kesiminde sanayinin daha fazla gelişmiş olması, yukarıdakilerden hangileriyle ilişkilidir?

2. Türk hukukunda sahibine bir eşya üzerinde kullanma, semerelerinden yararlanma ve hukukun çizdiği sınırlar içinde dilediği gibi tasarrufta bulunma yetkilerinin tümünü veren ayni hak aşağıdakilerden hangisidir?

3. Türk hukukuna göre, aşağıdakilerden hangisi olağanüstü hâl ilanının hukuki sonuçları arasında yer almaz?

4. 1982 Anayasası’na göre, cumhurbaşkanlığına Meclis dışından aday gösterilebilmesi için en az kaç milletvekilinin yazılı teklifi gerekir?

5. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti’nde 1989 yılından önce il olan yerlerden biridir?

6. 20 Temmuz 1974 tarihinde başlayan Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı görevini yürüten devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?

7. Birinci Göktürk Devleti’ne en parlak dönemini yaşatan, Avarların Orta Asya’daki siyasi varlığını sonlandıran ve ülke sınırlarının batıda Hazar Denizi’ne kadar genişlemesini sağlayan hükümdar, aşağıdakilerden hangisidir?

8. Hotin Seferi sırasında edindiği olumsuz izlenimler üzerine, Osmanlı merkez ordusunda ıslahat yapmayı düşünen padişah aşağıdakilerden hangisidir?

9. Mondros Ateşkes Anlaşması sonrasında, 13 Kasım 1918’de İstanbul’a dönen Mustafa Kemal, 18 Kasım 1918’de Vakit gazetesinde yayımlanan demecinde, “Herhâlde ulusun ve memleketimizin pek çok muhtaç olduğu barışı sağlayacak hükûmetin bugünkü Mebuslar Meclisine dayanması bir zorunluluktur.” demiştir.

Mustafa Kemal bu sözlerle, aşağıdakilerden hangisinin gerekliliğini vurgulamıştır?

10. Aşağıdakilerden hangisi Millî Mücadele’yi destekleyen basınyayın organları arasında yer almaz?

E-mail

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir