Akdeniz Karpaz Üniversitesi

2012 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) başkenti Lefkoşa’da kurulan Akdeniz Karpaz Üniversitesi, eğitim kalitesini artırmak için uluslararası mesleki bilgi, beceri ve donanıma sahip, şefkatli, özgüvenli ve girişimci öğrenciler yetiştirmeyi amaçlayan ikinci kampüsünü 2014 yılında kurmuştur.

Akdeniz Karpaz Üniversitesi, kurulduğu günden bu yana okul-sanayi işbirliği ile eğitimi üretime taşıyarak, akademik araştırma ve çalışmaları faydaya dönüştürmeyi hedeflemiş ve bu doğrultuda, çeşitli uluslararası üniversitelerle, konumlarını dünya üniversiteleri konumuna yükseltmek ve mezunlarına dünya çapında tanınan bir diploma sunmak için anlaşmalar yapılmıştır. Örneğin, B.H.M.S Business & Hotel Management School – İsviçre, Superior University ve College of Tourism & Hotel Management (COTHM) dahil olmak üzere birçok uluslararası kurumla ortaklık anlaşmalarına sahiptir. Bunun yanı sıra Akdeniz Karpaz Üniversitesi çeşitli kurum ve eğitim kurumları ile işbirliği yapmaktadır:

San Diego Eyalet Üniversitesi (ABD)

İsviçre’deki Business Hotel Management School (BHMS);

Turizm ve Otel İşletmeciliği Koleji (COTHM);

ABD Uluslararası Mesleki Eğitim ve Öğretim Derneği (IVETA)

Avrupa İşletme Eğitimi Konseyi (ECBE)

Uluslararası Otel, Restoran ve Kurumsal Eğitim Konseyi (CHRIE)

Uluslararası Ekoturizm Derneği (TIES)

WACE İlerleyen İşbirlikçi ve İşe Entegre Eğitim (WACE)

İleri Üniversite İşletme Okulları Derneği (AACSB)

Avrupa Yönetim Geliştirme Vakfı (EFMD)

Amerikan Yüksek Öğrenim ve Akreditasyon Derneği (AAHEA)

2014 yılında Moskova Devlet Sivil Havacılık Teknik Üniversitesi (Moskova, Rusya) ile eğitim, bilim ve uygulama faaliyetlerinde etkili ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliğinin kurulması ve geliştirilmesi konusunda bir anlaşma imzalamıştır. Anlaşma kapsamında işbirliği hedeflerinin uygulanması için her iki üniversite de mevcut tüm olanakları, bilimsel, metodik ve araştırma materyallerini, ayrıca bilgi veritabanlarını, yazılımları ve diğer mevcut araçları kullanmayı amaçlamaktadır.

Temel amaçları bilgi, beceri, duygu ve biliş açısından yüksek nitelikli bir iş gücü geliştirmek olan Akdeniz Karpaz Üniversitesi, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini içeren bir eğitim modeli kullanarak, sorumluluk bilinci yüksek bireyler yetiştirmektedir.

Akdeniz Karpaz Üniversitesi, dünya çapında bilimsel araştırma ve uygulamalarla kurumsal bir dünya Ar-Ge merkezi olarak toplumun refahına katkıda bulunmaktadır. Bu kapsamda öğrencilerini üst düzey, güncel bilgi ve becerilerle donatmanın yanı sıra teknolojiyi etkin kullanma becerisiyle donatmakta ve öğrencilere problem çözücü, işbirliğine ve paylaşım kültürlerine yatkın, güçlü sosyal iletişim becerilerine sahip, sorumluluklarını kavrayan ve inisiyatif almayı öğretmektedir.

Akdeniz Karpaz Üniversitesi, üyelikleri ve ortaklıkları, öğrencilerine hem Kuzey Kıbrıs içinde hem de dışında birçok fırsat yaratan uluslararası bir kurum olan Akdeniz Karpaz Üniversitesi, değişim programları ve Sömestr-Yurtdışı programları, küresel görünümü ve dünya çapındaki yapısı nedeniyle üniversitede yaygındır.

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Türk Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) ve Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu’ndan akreditasyon içeren ve bunun yanı sıra tüm programlar için gerekli hem yerel hem de uluslararası akreditasyonları ve sertifikaları almış olan Akdeniz Karpaz Üniversitesi, günümüzde bilimi ve uygulamayı ön planda tutan akademisyenleriyle toplam 10 ön lisans; 9 lisans 10 yükseklisans programı ve 3 doktora programı ile küresel ölçekte 80’den fazla ülkeden 2.000’den fazla öğrenciden oluşan çok kültürlü bir öğrenci nüfusu ile eğitim hizmetine devam etmektedir.  Akdeniz Karpaz Üniversitesi’nde bulunan lisans ve önlisans programları tabloda verilmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir