9. Sınıf Matematik Konuları ve Müfredat

Bu başlık altında sizlere bazılarının dikkate almadığı ancak gelecek hayali kuranlar için önemi büyük olan 9. sınıf Matematik konularını detaylı bir şekilde aktaracağız.

Matematik, genel manada ele alındığında aslında ilkokul 1. sınıfta hayatımıza giren ve lise eğitiminin sonuna dek görmek zorunda olduğumuz derslerden biridir. Bu alan bazıları için kabusken bazıları için ise adeta bağımlılıktır. Lisenin ilk iki senesinde zorunlu olarak almamız gereken derslerden biri olan matematik dersinin sonraki yıllarda seçilen alana bağlı olarak zorunluluk hali ortadan kalkmaktadır. Yazımızın da başlığı olan 9. sınıf da ileriki yılların şekillenmesi açısından görünenden daha fazla öneme sahiptir. Unutmayın ki ilk senelerde atılan iyi bir temel hedefe ulaşmada ve hayallerin gerçekleşmesinde en büyük adımdır.

9. Sınıf matematik dersi konularını genel hatlarıyla ele almak gerekirse aşağıdaki gibi listelemek doğru olacaktır:

 • MANTIK
 • KÜMELER
 • DENKLEM EŞİTSİZLİKLER
 • PROBLEMLER
 • ÜÇGENLER
 • BÖLÜNEBİLME
 • VERİ

Hayatımızın hemen hemen her alanında olan matematik dersi öğrenciler için kimi zaman korkulu bir rüya halini almaktadır. Liseye başlayan öğrenciler  için matematik dersinde kendilerini tam olarak hangi konuların beklediği her zaman merak konusu olmuştur. Sizler için matematik dersi konularıni iki dönemi kapsayacak şekilde gruplandırdık. 9. Sınıf matematik dersi müfredatı aşağıdaki gibidir:

 • Mantık

a. Önerme

b. Bileşik Önerme

c. Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme

d. Her ve Bazı Niceleyicileri

e. Tanım, Aksiyom, Teorem ve İspat Kavramları

 • Kümeler

a. Kümelerde Temel Kavramlar

b. Alt Küme

c. İki Kümenin Eşitliği

d. Kümelerde İşlemler

e. Kümelerde Birleşim, Kesişim, Fark ve Tümleme

f. Küme İşlemleri ile Problem Çözümü

g. İki Kümenin Kartezyen Çarpımı

 • Denklemler ve Eşitsizlikler

a. Sayı Kümeleri

b. Bölünebilme Kuralları

c. EBOB EKOK

d. Gerçek Hayatta Periyodik Olarak Tekrar Eden Durumlar

9. Sınıf Matematik İkinci Dönem Konuları:

 • Denklemler ve Eşitsizlikler

a. Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler

b. Gerçek Sayılar Kümesinde Aralık Kavramı

c. Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler ve Eşitsizlikler

d. Mutlak Değer İçeren Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler ve Eşitsizlikler

e. Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler

f. Üslü İfadeler ve Denklemler

g. Köklü İfadeler ve Denklemler

h. Oran ve Orantı

ı. Denklemler ve Eşitsizlikler ile ilgili Problemler

 • Üçgenler

a. Üçgende Açı

b. Üçgende Açı Kenar Bağıntısı

c. Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik

d. Üçgende İç ve Dış Açıortay

e. Üçgende Kenarortay

f. Üçgende Kenar Orta Dikmeleri

g. Dik Üçgen ve Trigonometri

h. Üçgenin Alanı

 • Veri

a. Merkezi Eğilim ve Yayılım Ölçüleri

b. Verilerin Grafikle Gösterilmesi

Yukarıdaki verilen konu listesinden de anlaşılacağı üzere “Denklemler ve Eşitsizlikler” konusu hem birinci hem de ikinci dönemde bulunmaktadır. Diğer konulara göre daha uzun bir konu olmasından ötürü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu konunun ikiye bölünmesine karar verilmiştir. Konular altındaki başlıklara da bakıldığında farklı içeriklere sahip olduğu görülecektir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir