Şehir Planlama Bölümü Nedir?

Türkiye’de bulunan üniversitelerde 4 yıllık (lisans düzeyinde) eğitim verilen ve şehircilik, ulaşım planlama ile bölge planlama gibi anabilim dalları bulunan akademik bölüm şehir planlama bölümü olarak bilinmektedir. Şehir Planlama Bölümü’nde okutulan dersler ile özellikle kentsel mekânda yaşayan insanların ihtiyaçlarını belirlemek, hem ekonomik koşullara hem de estetik kurallara uygun olarak kentsel mekânlar tasarlayabilen kişiler yetiştirmektedir. 240 AKTS tamamlayarak bu bölümden mezun olmaya hak kazanan kişilere şehir plancısı unvanı verilmektedir. Şehir Planlama Bölümü sayısal puan ile öğrenci almasına rağmen derslerin büyük çoğunluğu sözel ve eşit ağırlık bölümlerinde okutulan dersler ile benzerlik göstermektedir.

Şehir Planlama Bölümü’nde sözel ve eşit ağırlık derslerin yanı sıra uygulama yapılan proje dersleri de bulunmakta ve bu dersler kapsamında teknik geziler yapılmaktadır. Bu nedenle iyi bir şehir plancısı olmanın yolu teorik derslerde öğrenilen bilgileri proje derslerinde kullanabilmekten geçmektedir. Bölümde grup çalışmalarının yoğunlukta olması birçok insanla birlikte çalışmayı ve sabırlı olmayı öğretse de okuyan kişiler tarafından zaman zaman eleştirilmektedir.

Şehir Planlama diğer bölümlerden farklı olarak disiplinler arası çalışmalar gerektiren bir bölümdür ve bu nedenle tercih etmek isteyen kişilerin; farklı meslek grupları ile birlikte çalışabilecek kapasitede olması ve mekânı oluşturan ögeleri merak eden ve bunları algılayıp öğrenmek istemesi gerekmektedir. Ayrıca başarılı bir şehir plancısı olmak isteyen kişilerde; mekanda oluşan olay ve olguları kavrama, çizerek düşünebilme, düşüncelerini çizim ile aktarabilme, inovatif olma, çok yönlü düşünebilme, mekanlar ile olaylar arasında bağlantı kurabilme, tasarım kabiliyetine sahip olma, mekânsal analiz yapabilme, çoklu verileri sentezleyebilme ve empati kurabilme yeteneklerinin olması önem arz etmektedir.

Disiplinler arası bir bölüm olan şehir planlama bölümünde; sosyoloji, harita, jeoloji, tarih, mimarlık, matematik, ekonomi, peyzaj, ulaşım ve temel sanat gibi bölümlerde okutulan dersler okutulmakta ve disiplinler arası analiz yöntemlerinden olan SWOT analizi sıkça kullanılmaktadır. Bölümde okutulan ders isimleri üniversiteler arasında farklılık göstermesine rağmen genel olarak; şehircilik projesi, kentsel tasarım projesi, şehir planlamaya giriş, sanat tarihi, kent planlama tarihi, mimarlık bilimi, kent sosyolojisi, kent ekonomisi, jeoloji, imar ve çevre hukuku, planlama kuramları, planlama yöntem ve teknikleri, ulaşım planlaması, araştırma yöntem ve teknikleri, yerleşme ve konut politikaları, kentsel altyapı planlaması, fiziksel çevre kontrolü, peyzaj planlaması ve tasarım, bölge planlama, metropoliten alan planlama ve son olarak bitirme projesi/tezi gibi dersler okutulmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir