Şehir Planlama Mezunlarının İş Olanakları Nelerdir?

Şehir planlama mezunu olan bir kişi şehir plancısı unvanını almakta ve şehir planlama, kentsel sorunların mekânsal ekonomik ve sosyal yansımasının saptanmasına yönelik kentsel araştırmalar, kentsel işletmecilik, kentsel danışmanlık ile proje yönetimi gibi alanlarda ve plan yapmaya yetkili olan yerel yönetimler, bölgesel yönetimler, merkezi yönetimler ile özel sektörde çalışma imkânına sahip olmaktadır.

Kentsel mekânda yerleşim ve gelişimin dengesiz olması, ulaşım problemleri, hem devlet hem de özel sektör yatırımlarının ekonomik, sosyal ve fiziksel sonuçları ile hatalı yer seçimleri Türkiye’de şehir planlamanın önemini arttırmaktadır. Şehir plancılarının kentsel mekana dair vermiş oldukları kararların sonuçları toplumun tamamına olumlu veya olumsuz yansıyabilmekte ve bu sonuç uzun vadede görülebilmektedir. Ayrıca yeni düşünce ve teknolojiler de şehir planlama disiplinine yeni boyutlar kazandırmaktadır. Tüm bunların sonucunda şehir plancılarının etkinliği, rolü ve istihdamının her geçen gün artması beklenmektedir.

Türkiye’de şehir plancısı unvanını alan kişiler; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı başta olmak üzere bakanlıklar ve bunlara bağlı müdürlükler, toplu konut idaresi ve belediyeler gibi kamu kurumları ile şehir plancıları odasına kayıtlı özel planlama bürolarında da istihdam edilebilmekte hatta isteyenler kendi özel ofisini de açabilmektedir. Ayrıca şehir planlama disiplinler arası bir alan olduğu için şehir plancısı unvanına sahip olan kişiler, içeriğinde kent bulunan herhangi bir alanda da istihdam olanağı yakalamaktadır. Bu kapsamda şehir plancısı unvanına sahip olan kişiler özel sektörde; mimarlık ve kentsel tasarım ofisleri, gayrimenkul yatırım danışmanlık ofisleri, yatırım ve yatırım danışmanlığı yapan özel bankalar, özel yatırım kuruluşları, konut, kalkınma ve çevre ile ilgili sivil toplum kuruluları ile akıllı kent sistemleri şirketlerinde hizmet verebilmektedir. Tüm bunların yanı sıra şehir planlama unvanına sahip kişiler de birçok meslek alanında olduğu gibi yeterliliklerini sağlamaları durumunda yükseköğretim kurumlarında akademisyen olarak da görev yapabilmektedir. akademisyen olarak görev yapmak isteyen şehir plancılarının ALES ve YÖK tarafından yapılan veya yine YÖK tarafından geçerliliği kabul edilen bir yabancı dil sınavına girerek üniversite senatoları tarafından istenen minimum puan şartını sağlamaları gerekmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir