Sözel Derslere Nasıl Çalışılmalı?

Edebiyat, felsefe, coğrafya, tarih gibi sözel dersler kolay gibi görünmesine rağmen öğrenilen bilgilerin sürekli akılda tutulmak zorunda olması nedeniyle aslında zor derslerdir. Bu nedenle sözel dersler öğrenciler tarafından kolay öğrenilen fakat çabuk unutulan derslerdir ve genelde öğrenciler sözel dersleri anlamamaktan değil unutmaktan şikâyet etmektedirler.

Öğrencilerin sözel derslere çalışırken yapmış olduğu en büyük hatalardan biri konulara hâkim olduklarını düşünmeleridir. Örneğin Osmanlı Devleti Dönemi’nde Yavuz Sultan Selim Dönemine çalışmak üzere olan bir öğrenci okulda veya başka yerde konuya ilişkin çok fazla şey duyduğu için konuyu bildiğini düşünmekte ve çalışma esnasında da “evet ben bunları zaten biliyorum” diyerek konuyu üstün körü tekrar niteliğinde okumaktadır. Fakat konuyu hiç bilmiyorum düşüncesi ile yaklaşan öğrenciler konuyu önemseyerek derinlemesine çalışmakta ve bu durum konunun akılda kalıcılığını artırmaktadır.

Sözel derslerde öğrencilerin okulda veya diğer yerlerde duyarak aşina oldukları konular gibi hiç bilmedikleri konular da bulunmaktadır. Bu tür konulara çalışılırken önce konu başlıklarına ve konuya hızlıca göz atılması ve bu sayede konu hakkında bilgi edinilmesi daha sonra konuya daha detaylı çalışılması gerekmektedir.

Öğrenciler sözel derslere genel olarak okuyarak veya anlatarak çalışmayı tercih etmektedirler. Okuyarak çalışmayı tercih eden öğrencilerin ilk aşamada konuları detaylı okuduktan sonra sınavlarda sorulma ihtimali olan veya önemli görülen yerlerin altının çizmesi ve konu çalışmasından sonra test çözerek yanlışlarını tespit ederek eksik olduğu konu başlıklarına odaklanması; anlatarak çalışmayı tercih eden öğrencilerin ise okulda arkadaşlarına veya evde ailesine anlatarak konu tekrarı yapması ve ardından test çözerek eksiklerini tespit edip eksiklerini gidermeye yönelik konu çalışması yapması önerilmektedir.

Sözel derslere ilişkin öğrencilerin en çok şikâyet ettiği ve çözüm üretmek istediği konuların başında çabuk unutulması gelmektedir. Bu soruna konu çalışması yapıldıktan sonra konuya ilişkin testlerin zamana yayılarak çözülmesi şeklinde çözüm üretilebilmektedir.

Türkiye’deki eğitim sisteminin en önemli sorunlarından biri ezbere dayalı olmasıdır ve bu sorun en çok sözel derslere çalışılırken ortaya çıkmaktadır. Çünkü sözel derslere çalışılırken hemen hemen her şeyin ezberlenmesi gerekmektedir. Fakat bazı bilgilerin kodlamalar ile öğrenilmesi ezberlemekten çok daha kolay ve akılda kalıcı olmaktadır. Sözel derslere ilişkin bilgileri kodlama ile öğrenmeyi tercih eden öğrencilere bilgileri hikaye şeklinde kodlaması önerilmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir