Hasan Kalyoncu Üniversitesi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep’te bulunan özel bir üniversitedir. 2010 senesinde kurulmuş olan Hasan Kalyoncu Üniversitesi, ismini Gaziantepli iş insanı Hasan Kalyoncu’dan almıştır. Üniversite, oldukça geniş bir kampüse sahiptir ve çağdaş eğitim imkanları sunmaktadır.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi, farklı pek çok lisans, yüksek lisans ve doktora programları sunmaktadır. Mühendislik, fen bilimleri, sağlık bilimleri, sosyal bilimler ve işletme gibi pek çok farklı alanda eğitim sunmaktadır. Üniversite, öğrencilerine uluslararası işbirlikleri, staj olanakları ve araştırma fırsatları da sunmaktadır. Öğrenciler, öğrenim sürecinde pratik beceriler edinebilmek adına staj imkanlarına katılmalarının yanında ve öğrenimlerinin bir bölümünü yurt dışında geçirmek için değişim programlarına da katılım sağlayabilirler.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi, öğrenci merkezli bir eğitim modeli benimsemekte ve öğrencilerin hem kişisel hem de akademik gelişimlerine odaklanmaktadır. Bahsedilen amaç ile, öğrencilere pek çok sosyal ve kültürel faaliyet sunulmaktadır. Bunun dışında, uluslararası öğrenci sayısının fazla olması sebebiyle, öğrencilere kültürel farklılıklar hususunda da farkındalık kazandırmaktadır.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin araştırma merkezleri de vardır ve araştırmaya dayalı eğitim ve öğretim kuramını benimsemektedir. Üniversite, öğrencilerin üst düzey araştırma metotları kullanarak gerçek yaşamda karşılaşılan sorunlara çözüm üretmeye ilişkin becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktadır. Bu şekilde, öğrenciler araştırma projelerinde yer alabilirler ve uluslararası çapta tanınmış bilim insanları ile birlikte çalışabilirler.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin uluslararası bağlantıları da falzaca güçlüdür ve dünya genelindeki üniversiteler ile işbirliği yapmaktadır. Bu sayede, öğrenciler uluslararası öğrenci değişim programlarına katılım gösterebilirler ve yurt dışında bulunan üniversitelerde eğitim alabilirler. Bunun dışında, üniversite uluslararası konferanslar ve faaliyetlere ev sahipliği yapmaktadır ve öğrencilere bu faaliyetlere katılma imkanı sunmaktadır.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi, üniversitelerin sıralandığı farklı ulusal ve uluslararası sıralama kuruluşlarınca değerlendirilmekte ve her sene farklı bir sıralamada farklı bir yerde olabilmektedir.

QS Dünya Üniversite Sıralaması’na göre, Hasan Kalyoncu Üniversitesi dünya çapındaki üniversiteler arasında 801-1000 arasındadır. Times Higher Education Dünya Üniversite Sıralaması’nda ise yer almamaktadır.

Türkiye’deki üniversiteler arasında yapılmış olan sıralamalara göre ise, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, 2022 senesinde yapılan URAP (University Ranking by Academic Performance) sıralamasında Türkiye’deki bütün üniversiteler arasında 60. sıradadır. Bunun dışında, Webometrics tarafından yapılan 2022 senesi sıralamasına göre de Türkiye’deki bütün üniversiteler arasında 50. sıradadır.

Bahsedilen sıralamalar, üniversitenin akademik ve araştırma çalışmaları, uluslararası işbirlikleri, öğrenci sayısı ve niteliği, öğretim üyelerinin kalitesi ve diğer pek çok faktörü dikkate almaktadır. Fakat, sıralamaların tümüyle objektif olmadığı ve çeşitli pek çok kriterlerin kullanılabildiği asla unutulmamalıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir