Ders Programı Nasıl Hazırlanır? | Net Artıran Çalışma Programı

Sınava hazırlık sürecinde öğrenciler çalışmak zorunda oldukları konulara çalışmak için zaman bulmakta zorlanabilirler. Bu zorlanmanın başlıca sebebi öğrencinin sınav sürecini bir program eşliğinde yürütmemesidir. Her konuyu eksiksiz olarak çalışabilmek için bir ders çalışma programı hazırlamak öğrenci için faydalı olacaktır.

Ders çalışma programı hazırlayan öğrenci kendine uzun ve kısa süreli hedefler belirlemelidir. Öğrenci süreç sonunda ne elde etmek istediğini bilmiyor ise bir ders programı hazırlaması pek mümkün değildir. Hedefi olmayan bir öğrenci odaklanması gereken noktayı belirlemekte zorlanır. Hedef belirlemek önemlidir ancak bir diğer önemli nokta ise öğrencinin bu hedeflere ulaşmak için ne kadar zamanı olduğudur. Öğrenci zamanın farkında olmalı ve ulaşılabilir hedefler belirlemelidir.

Uzun ve kısa vadeli hedeflerini belirleyen öğrencinin çalışması gereken konuları listelemesi oldukça faydalı olacaktır. Sorumluluklarını yazılı hale getirmek öğrencinin ne yapması gerektiğini daha net görmesini sağlayacaktır. Çalışması gereken konuları listeleyen öğrenci nasıl bir yol izleyeceğini her bir konu için ayrı ayrı değerlendirmelidir. Her bir konu için ayrılan çalışma saati ve çözülen soru sayısı farklılık gösterebilir. Öncelikli olarak en çok zaman ayrılması gereken konular belirlenmelidir. Öncelikli konu her öğrenci için değişebilir. Öncelik verilecek konu belirlenirken öğrencinin düzeyi, konunun zorluğu, sınavda kaç soru geldiği gibi önemli ayrıntılar göz önünde bulundurulmalıdır. Öncelikli konularını belirleyen öğrenci hafta boyunca uygun olduğu günleri ve saatleri belirlemelidir. Öğrenci her bir konuyu belirlediği gün ve saatlere yerleştirmelidir. Her gün aynı saatte çalışmak bir rutinin oluşması açısından son derece önemlidir. Bunun yanı sıra öğrencinin çalışma ve mola dakikalarını belirlemesi çalışma verimini olumlu yönde etkilemektedir.

Ders programı hazırlayan öğrenci güncel yaşantısını değerlendirmeli ve buna uygun olarak gerçekçi bir program hazırlamalıdır. Örneğin günde 2 saat ders çalışan bir öğrencinin birden bire günde 5 saat ders çalışması pek mümkün değildir. Öğrenci hedefine aşama aşama ulaşmaya çalışmalıdır. Öğrencinin ders çalışma stili sınav sürecini etkileyen bir diğer önemli faktördür. Öğrenci program hazırlarken bu faktörü göz önünde bulundurmalıdır.

Elbette ders programında yalnızca akademik etkinlikler değil sosyal aktiviteler de yer almalıdır. Sosyal hayattan tamamıyla soyutlanmış bir öğrencinin akademik başarıyı yakalaması oldukça zordur. Bu sebeple sosyal etkinlikler ve eğlence aktiviteler kontrol altına alınmalı ancak tamamıyla bırakılmamalıdır.

Öğrenci zaman zaman programa uymak istemeyebilir ancak unutulmamalıdır ki ders programı hazırlamanın en kritik kısmı programa bağlı kalmaktır. Bu sebeple öğrenci programa uymakta zorlandığı anlarda motivasyonunu artıracak etkinlikler tasarlamalı ve bu etkinlikleri ders programında yer alan boşluklarda gerçekleştirmek için azimli bir şekilde sabretmelidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir