Doçentlik Başvuru Şartları Değişti Mi? 2024 Güncel

docentlik basvuru sartlari degisti mi

Üniversitelerarası Kurul tarafından 2023 yılı içerisinde yapılan açıklamaya göre doçentlik başvuru şartlarında değişiklik yapılmıştır. Değişiklikle birlikte yeni kriterlerin Mart 2024 itibarıyla uygulamaya konacağı bilinmektedir. Yeni bir açıklama yapılmaması durumunda Mart dönemindeki başvuru sürecinde adaylar, yeni kriterleri karşılayacak biçimde asgari şartları sağlıyor olmakla yükümlüdür.

Yeni kriterlere göre temel alanlar dahilinde değişiklikler yapılmıştır ve bu değişiklikler arasında en önemli olanlardan biri, süreli yayınların Q değerlerine göre puanlandırma yapılmasıdır. Q1 dergide yayımlanan eserler daha yüksek aday puanına sahipken Q4 dergide yapılan yayından alınabilen puan daha düşük olarak belirlenmiştir.

Doçentlik Başvuru Şartlarında Neler Değişti?

  • Doçentlik başvuru şartlarında yapılan en önemli değişikliklerden biri, dergilerin Q değerlerinin ayrı puan alınabilir hale getirilmesidir.
  • Kitap bölümü ve kitapların puanlanmasında Book Citation Index (BKCI) değerinin öne çıkarılması da yeni bir düzenlemedir.
  • Daha önce iki dönem olarak verildiğinde asgari şartın sağlanmasında yeterli olan ders süresi ise asgari dört dönem verilmesi şeklinde güncellenmiştir.
  • Bildirilerde CPCI index önem kazanmış ve önemli bir kriter olarak düzenlenmiştir.
  • Başvuru yapılacak temel alana göre başlıca yazar olma tanımında değişiklik yapılmıştır. Bazı temel alanlarda tek yazarlı yayın yapılması yeterli iken bazılarında adayın lisansüstü öğrencisi ile yayın yapması temel kriter haline getirilmiştir. Temel alanlara göre yapılan bu değişiklik ile ilgili detaylara ÜAK resmi web sitesi üzerinden erişim sağlanabilmektedir.

Doçentlik Başvuru Şartları Zorlaştı Mı?

Doçentlik başvuru şartlarında yapılan değişiklik ile amaçlanan şartların zorlaştırılması değil, başvuruya yönelik belirsizliklerin giderilmesidir ancak bazı temel alanlar için yapılan değişikliklerin şartları zorlaştırması da söz konusudur. Örneğin kitapların ve kitap bölümlerinin BKCI indexte taranma şartı, daha önce yayımlanan kitapların puanlanması bakımından bir zorluk teşkil eder hale gelmiştir.

2024 Doçentlik Kriterleri Değişti Mi?

2024 doçentlik kriterleri değişmiştir. ÜAK tarafından 2023 yılı içinde yapılan açıklamaya göre 2024 yılı Mart dönemi başvurularından itibaren yeni kriterlere göre başvuru yapılabilecektir. Adayların dosyalarındaki eksikleri yeni kriterlere göre tamamlaması gerekmektedir. Doçentlik başvuru danışmanlık kapsamında bu soruyu sormanız gerekir. Yeni kriterlere göre başvuruların yapılması büyük önem arz etmektedir.

Doçentlik Kriterleri Değişecek Mi 2023

Doçentlik unvanı almak isteyen adaylar için kriterlerde değişikliğe gidilmiştir. Temel alanlara göre yapılan değişiklikler dikkate alınarak hazırlanan dosyalar 2024 mart dönemi başvurularından itibaren geçerlidir. Adayların ÜAK tarafından belirtilen yeni kriterler çerçevesinde hazırlık yapması gerekmektedir.

2024 kriterler için faydalandığımız kaynak: https://docentlikbasvuru.com.tr/docentlik-dosyasi-hazirlama/