DGS Sözel Çıkmış Sorular Testi-3

1. Her özgün düşünce, buluş veya hayal; bireyi bu dünyaya bağlayan kendi kökleri üzerinde filizlenir. Bu nedenle bireyin kendine özgü şeyler üretebilmesi için kendi iç yolculuğuna çıkma cesareti göstermesi gerekir. Dünyada özgün olarak nitelenen her düşüncenin altında, birinin çıkıp herhangi bir olay veya olguya yönelttiği, daha önce sorulmamış sorular yatar. Bu bakımdan cümle sonundaki soru işaretini noktaya çevirmek bireylerin dolaştığı olasılıklar evrenini kalın duvarlarla sınırlandırmak demektir.

Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

2. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın metinleri, her yeniden okunuşunda okurun tarihiyle eş zamanlı olarak başka bir anlamın keşfedildiği, yeni okumalara açık yapıtlardandır.

Bu parçadaki altı çizili sözle Tanpınar'ın metinlerinin vurgulanmak istenen özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

3. İroni birçok bakımdan hicivden farklıdır. Hicvin tersine ironide bir doğruluk, bir haklılık alanı yoktur. İroni tam da doğruyla yanlışı ayıracak zeminin kayganlaştığı an başlar. Bu yüzden hakikati temsil etmediğini düşünen özne sürekli yer değiştirir; önce bir değere dayanıp bir başkasını alaya alır, hemen ardından bir başkasına yaslanıp onunla alay eder.

Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

4. Deniz kenarında oturup deniz üzerine şiir yazmak isteyen bir sanatçı, denize arkasını dönerek işe başlamazsa sadece gördüğünü yazar.

Bu cümleyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

5. Ölümsüzlük, kuşkusuz insanların tarihin başlangıcından beri peşinde oldukları bir olgudur. Kimi zaman simyacılar, kimi zaman da maceracıların dâhil olduğu bu sonsuz yaşam arayışına krallar da ilgisiz kalmamıştır. Ölümsüzlüğe ulaşmak uğruna büyük gayretler gösteren bu kralların belki de en ünlüsü Uruk Kralı Gılgamış’tır. Gılgamış’ın ölümden kaçarken çıktığı yolculuğun Sümerler tarafından anlatıldığı Gılgamış Destanı, türünün en önemli örnekleri arasında yerini korur. Edebiyat tarihinde onu bu kadar ünlü yapan şey ilk yazılı destan olması değil, aktardığı mesajın evrenselliği ve aktarış biçiminin ilgi çekiciliğidir. Aslında özünde bir kahramanın yolculuğudur ama kendisinden sonra gelecek eserlerin kurgusunda büyük etkileri olmuş, arayış temasının güzelliğini gözler önüne sermiştir.

Bu parçadan “Gılgamış Destanı”na ilişkin aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir?

6. Anne karnındaki bebeğin parmak izi iki ila altıncı ay arasında gelişir. Bu süreçte derideki orta tabaka, parmak uçlarındaki iç ve dış tabakalara kıyasla daha hızlı büyür. Bu deri zamanla büzüşerek çıkıntılardan oluşan parmak izini meydana getirir. Parmak izinin desenini fetüsün hareket ederken etrafındaki şeylere dokunma şekli belirler. Geçmişte nesneleri tutmamızı kolaylaştırdığı düşünülmüş olsa da son araştırmalar, parmak izinin bu özel yapısının pürüzsüz yüzeyleri kavramayı zorlaştırdığını ancak dokunma hassasiyetini oldukça geliştirdiğini gösterdi.

Bu parçada parmak iziyle ilgili aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir?

7. Günümüzden iki bin yıl önce hüküm sürmüş Mısır kralları, diğer medeniyetler Mısır papirüslerini kullanarak büyük kütüphaneler kuramasın diye papirüs ihracatını yasaklar. Papirüs ihtiyacını karşılayamayan Bergamalılar, hayvan derisinden parşömen yapmayı başarır. Her iki yüzüne de yazı yazılabilen parşömenler üst üste konularak yeni bir kitap formatı icat edilir. Kodeks adı verilen bu yeni icat, bugün bildiğimiz basılı kitap formatıdır. Kodekslerin kullanışlılığı ve papirüse kıyasla çok daha az yer tutması nedeniyle zaman içinde tüm rulolar kodeks formatına çevrilir ve papirüs kullanımdan kalkar. Artık papirüs rulo kitaplar kalmadığı için kitap kelimesi yalnızca parşömen kodeks kitaplarını karşılamak için kullanılır hâle gelir.

Bu parçadan aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir?

8. Son yıllarda arama motorlarına alternatif olarak keşif motorları ön plana çıkmaya başladı. Keşif motorları, sizi aradığınız sözcüklerle ilgili sitelere yönlendirmek yerine, o konuyla ilgili bilgiyi size doğrudan sunuyor. Bunu yapabilmek için aramayla ilgili bilgiyi sonuç sayfasında sunan bilgi kutucukları kullanılmaya başlandı bile. İnternetteki devasa bilgi denizinde aradığınızı bulmanın ne kadar zor olduğu düşünüldüğünde keşif motorları kullanıcılar için iyi haber. Öte yandan bu durum, ağ sayfası sahiplerinin pek de hoşuna gitmiyor çünkü kullanıcı, ağ sayfasına uğramadan içeriklere ulaşabiliyor. Keşif motorlarının kullanımı yaygınlaştıkça her geçen gün daha az kişi sonuç sayfasındaki ağ sayfalarına tıklıyor.

Bu parçadan aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?

9. Çin’deki araştırmacılar, derin denizlerde yaşayan balıklardan esinlenip sert metaller yerine yumuşak malzemelere yönelerek yüksek basınca dirençli yumuşak bir robot tasarladı. Polimer türü malzemeler kullanılarak geliştirilen ve şekli uçan balıklara benzeyen bu robot, yapay kaslarla gövdesine tutturulmuş kanatlarını çırparak su içinde yol alıyor. Yapay kaslar bir elektrik akımına maruz kaldığında kasılıyor, akım azaldığındaysa gevşiyor. Bu özellikleri sayesinde robotun, derinliği 11 kilometreyi bulan Mariana Çukuru’nda bile yüzebildiği araştırmacılarca kanıtlandı.

Bu parçada sözü edilen robotla ilgili aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir?

10. Bugün şiir üzerine bütün konuştuklarımız; edebiyatımızın geleneği, olanakları ve sınırlarından dışarıya çıkamaz. Ancak olup bitmiş ve yapılmışlar üstüne düşünüp yargılara varabiliriz. Şiir üzerine yeni bir şeyleri gerçekten yeni olan şiirle öğrenebiliriz, şiir üzerine yazılanlarla değil. Bunları konuşmak, bir gün nasıl olsa hükümsüz kalacak tespitlerle vakit doldurmamıza yarar ancak.

Bu parçadan aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir?

E-mail

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir