İstanbul Galata Üniversitesi

2018 senesinde kurulmuş özel bir üniversite olan İstanbul Galata Üniversitesi, İstanbul’un merkezi bir yeri olan, Galata Kulesi’nin hemen yanında bulunmaktadır.

Galata Üniversitesi, çatısı altında eğitim alan tüm öğrencilerine çeşitli bölümlerde lisans ve lisansüstü programları sunmaktadır. İktisadi ve İdari Bilimler, Mimarlık ve Tasarım, Hukuk, İletişim, Sağlık Bilimleri, Mühendislik ve Fen Bilimleri fakülteleri ile beraber eğitim vermektedir.

Üniversitenin benimsediği eğitim sistemi, uluslararası standartlar ile çelişmeyecek şekilde oluşturulmuştur. Galata Üniversitesi öğrencilerine hem yurtiçi hem de yurtdışında pek çok staj ve değişim programı sunmaktadır. Bunun dışında, öğrencilerin eğitimlerine destek olmak adına modern ve teknolojik altyapıya sahip derslikler, laboratuvarlar ve kütüphaneler gibi imkanlar da sunmaktadır. Galata Üniversitesi, uluslararası bir üniversite niteliğinde olmasından dolayı dünyanın farklı ülkelerinden gelen öğrencilere de eğitim olanağı sunmaktadır. Bunun yanı sıra, uluslararası öğrencilerin Türk kültürünü ve dilini yakından tanımaları adına farklı faaliyetler ve programlar da düzenlemektedir.

İstanbul Galata Üniversitesi, eğitim kalitesi ve uluslararası vizyonu ile ön planda olan bir üniversitedir. Üniversite, öğrencilere modern eğitim metotları ile uluslararası standartlara uygun bir eğitim sunmayı amaçlamaktadır.

Galata Üniversitesi, seçkin akademisyenlerden oluşan öğretim kadrosu ve güncel müfredatı ile öğrencilerin gereksinimlerine uygun bir eğitim sunmaktadır. Bunun yanı sıra, öğrencilere staj, değişim programları ve projeler vb. gibi uygulamalı öğrenme olanakları sunarak teorik bilgileri pratikte uygulamalarına imkan tanımaktadır.

Üniversitenin uluslararasılaşma stratejisi, öğrencilere yurtdışı staj, değişim programları ve çift diploma olanakları sunarak uluslararası eğitim fırsatları sağlamaktadır. Böylece öğrenciler, çeşitli kültürleri tanıma ve dünya kriterlerinde bir eğitim alma fırsatı yakalamaktadırlar.

Galata Üniversitesi, bunun yanı sıra öğrencilere teknolojik altyapı ve modern ders malzemeleri ile desteklenen bir öğrenme ortamı sunmaktadır. Öğrencilerin derslerde, projelerde ve araştırmalarda kullanabilecekleri en güncel teknoloji ürünü laboratuvarlar, atölyeler ve kütüphaneler gibi imkanlar da bulunmaktadır.

Üniversitelerin sıralaması farklı kurumlar tarafından çeşitli pek çok kriterler esas alınarak göre yapılmaktadır. Fakat, genel manada İstanbul Galata Üniversitesi henüz yeni bir üniversite olduğundan dolayı henüz dünya ve ülke sıralamalarında yüksek bir yere sahip değildir. Fakat, İstanbul Galata Üniversitesi öğrencilere pek çok bölümde nitelikli bir eğitim sunmakta, seçkin akademisyenler ile çalışmakta ve modern altyapıya sahip olmaktadır. Bunun dışında, üniversite uluslararasılaşma stratejisi ile öğrencilere yurtdışı staj, çift diploma ve değişim programları olanakları sunmaktadır. Bu sebeplerden dolayı, İstanbul Galata Üniversitesi, ileriki dönemlerde yüksek sıralamalara gelebilecek bir potansiyele sahiptir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir