KPSS Lisans Genel Kültür Çıkmış Sorular Testi-2

1. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre gerçek veya tüzel en az 7 kişinin; kazanç paylaşma dışında belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek yoluyla oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kişi topluluğu aşağıdakilerden hangisidir?

2. Sinema oyuncusu olarak Ağaçlar Ayakta Ölür (1964) ve İsyancılar (1966) filmlerindeki rolleriyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü'nü almıştır. 1995 yılında Kültür Bakanlığınca tiyatro sanatına olan katkılarından dolayı “Onur Ödülü”ne layık görülmüştür. Ben Anadolu, Hep Aşk Vardı, Tanrılar ve İnsanlar gibi tiyatro oyunlarının yanında yüzü aşkın oyunda da rol alan sanatçı 2019 yılında vefat etmiştir.

Hakkında bilgi verilen bu sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

3. III. Selim, saltanatının ilk günlerinde devlet adamlarından, yerli ve yabancı uzmanlardan ülkenin içinde bulunduğu durum ve yapılacaklar hakkında layihalar istedi. Askerî, siyasi, idari, iktisadi vb. konuları kapsayan layihaları inceledikten sonra ilk olarak Meclis-i Meşveret adıyla, eyaletlerden gelen temsilcilerin de katıldığı büyük bir danışma meclisi oluşturdu. Ardından pek çok alanda yenilik gerçekleştirdi.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinin, III. Selim’in amaç ve eylemlerinden biri olduğu söylenemez?

4. Amerika Birleşik Devletleri, aşağıdaki gelişmelerin hangisinin bir sonucu olarak 1975-1978 yılları arasında Türkiye’ye ambargo uygulamıştır?

5. Volkanik faaliyet sonucu yüzeye çıkan lavlardan oluşan arazinin akarsular tarafından aşındırılmasıyla lav platoları oluşur.

Aşağıdaki platolardan hangisi bu tür oluşum özelliğine sahiptir?

6. Türkiye’de bazı şehirlerde belediye otobüsleriyle, belirli hatlarda 24 saat sefer yapılarak toplu taşıma hizmeti sunuluyor.

Bu durum, kamu hizmetlerine egemen olan aşağıdaki ilkelerin hangisiyle ilişkilidir?

7. UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Programı; çeşitli bölgelerden, farklı gelir seviyeleri, kapasite ve nüfusa sahip şehirleri yaratıcı endüstriler alanında çalışmak üzere bir araya getiren bir girişimdir. Yaratıcı Şehirler Ağı yedi tema etrafında şekillendirilmiştir. Bu temalar; edebiyat, film, müzik, zanaat ve halk sanatları, tasarım, gastronomi ve medya sanatları olarak belirlenmiştir.

Bu programa müzik alanında 2019 yılında dâhil edilen şehir aşağıdakilerden hangisidir?

8.
I. Tereke defterlerinde; büyük miktarda nakit parası, borcu ve alacağı olan kadınların bulunması
II. Zenginlerin haremlerine kumaş ve mücevherat satan kadınların olması
III. Nikah sözleşmelerinde yüksek miktarda mehir takdir edilmiş kadınlara rastlanması 

Yukarıdakilerden hangileri Klasik Dönem Osmanlı ekonomik hayatında kadınların da aktif olduğunu göstermektedir?

9. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi, Sivas Mebusu Rauf Bey tarafından 2 Kasım 1922 tarihinde sunulan önergenin 24 Ekim 1923’te yasalaşmasıyla 1935 yılına kadar “Hâkimiyet Bayramı” olarak kutlanmıştır?

10. Aşağıdaki ağaç türlerinden hangisi Türkiye ormanları içerisinde daha sınırlı bir yayılım gösterir?

E-mail

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir