Çalışma Başarısını Artırmak İçin Bireysel Öğrenme Tarzı Nasıl Kullanılabilir?

Bir öğrenci ders kitabındaki bir satırı 10 dakika boyunca anlamadan tekrar tekrar okursa muhtemelen çalışmanın sıkıcı ve faydasız olduğunu düşünür. Ancak bu, yalnızca bireysel öğrenme stilinizi henüz bulamayanlar için geçerlidir. Kendi öğrenme stilini keşfedenler, hedeflerine her zamanki çalışma sancıları olmadan ulaşabilirler.

1. Görsel Öğrenenler

Görsel öğrenenler, görseller yoluyla öğrenirler. Resimler, grafikler, kitaplar ve diğer görsel formatlar biçiminde sunulan bilgileri kolayca saklarlar.

Görsel materyaller kullanarak daha iyi öğrenen öğrenciler resimler, diyagramlar çizerek, notlar alarak ve notlarını sık sık gözden geçirerek öğrenmelerini geliştirebilirler. Karmaşık kavramları kavramak için akış şemalarını kullanabilir ve fikirleri hafızalarına kaydetmek için bilgi kartları hazırlayabilirler. Okurken kelimeleri vurgulamak, notlarını düzenlemek için bir renk kodlama sistemi kullanmak ve hatırlamaları gereken bilgileri not almak görsel öğrenen öğrenciler için faydalıdır.

Görsel öğrenen öğrenciler bir ders için okumalarını yaptıktan sonra, bir taslak yazabilir ve gerekirse kendi diyagramlarını oluşturabilirler. Görsel düşünürlerin etkili bir şekilde çalışmak için sessiz bir ortama ihtiyacı vardır. Bu yüzden çalışmaya başlamadan önce kütüphaneye gitmek veya kulak tıkacı almak gerekebilir.

2. İşitsel Öğrenenler

İşitsel öğrenenler, dinleyerek öğrenen gruptur. Ayrıca bu öğrenciler konuşarak öğrenebilir ve görsel talimatları sözlü olanlardan daha zor anlayabilirler. Okumak ve yazmak bu öğrencilere bir meydan okuma gibi gelebilir.

İşitsel öğrenen öğrenciler bilgileri daha etkili bir şekilde akılda tutmak için derslerini kaydetmeyi ve yeniden dinlemeyi deneyebilirler. Tüm dersleri dinlemek için vakit bulamayan öğrenciler kayıt sayacına dikkat ederek zorlayıcı kavramların açıklandığı dakikaları not alabilirler. Bu, öğrencinin hızlı bir şekilde geri dönebileceği ve yalnızca ihtiyacı olan bölümleri dinleyebileceği anlamına gelir.

İşitsel öğrenen öğrenciler mümkün olduğunca ders hakkında konuşabilecekleri çalışma grupları arayabilirler. Sınıf arkadaşlarıyla çalışırken soru ve cevaplardan oluşan bir röportaj formatı deneyebilirler çünkü bu öğrencinin kafasındaki kavramları pekiştirebilir.

Ders kitaplarını okurken yüksek sesle okuyabilir veya bilgisayarda yer alan metni yüksek sesle okuyan bir uygulama kullanabilirler. Bilgilerin akılda tutulmasına yardımcı olması için kelime çağrışımı ve kafiye kullanımı fayda sağlar.

3. Okuma ve Yazma ile Öğrenenler

Okuyarak ve yazarak etkili şekilde öğrendiğini düşünen öğrenciler, dersten sonra notlarını gözden geçirebilir ve not defterine yeniden yazabilirler. Öğrendiklerini yazmak ve görselleştirmek için yapışkan notlar, listeler ve PowerPoint slaytları gibi diğer araçları kullanmak fayda sağlar.

4. Kinestetik ve Fiziksel Öğrenenler

Kinestetik öğrenenler yaparak öğrenirler. Böylece bazı uygulamalı etkinlikleri çalışma oturumlarına entegre etmekten fayda sağlayabilirler. Bu öğrencilerin atletik yeteneklerinin olması muhtemeldir. Bu öğrenciler yazarken ellerini meşgul edebilirler veya kayıtlı bir dersi dinlerken yürüyüşe çıkabilirler.

Kullanılacak diğer çalışma yardımcıları arasında bilgi kartları ve sesli okuma uygulamaları ve yer alır. Öğrenmek için gerçek hayattaki yerleri ziyaret etmek faydalı olabilir. Çalışırken düzenli aralar vermek iyi bir fikirdir çünkü kinestetik öğrenen öğrenciler muhtemelen uzun süre hareketsiz oturmaktan hoşlanmazlar.

5. Yalnız veya Sosyal Öğrenenler

Öğrenci, görsel, işitsel veya diğer türde bir öğrenen grubunda olsa dahi sosyal veya yalnız öğrenen kategorisine de girebilir. Sosyal öğrenenler, güçlü yazma ve sözlü becerilere sahip harika iletişimciler olma eğilimindedir. Başkalarıyla çalıştığında ve fikir alışverişinde bulunduğunda etkili bir şekilde öğrenir. Tek başına öğrenenler ise, yalnız çalışmayı ve kendi kendilerine çalışma bulmacaları çözmeyi tercih ederler. Öğrenci, en verimli olarak grup halinde mi yoksa tek başına mı çalıştığına dikkat ederek çalışma seanslarını daha da geliştirebilir ve daha başarılı bir öğrenci olabilir.

Öğrenme stilleri, öğrencinin ne kadar iyi öğrendiğini önemli ölçüde etkileyebilir. Öğrenci, güçlü bir şekilde tek bir öğrenen türüne ait olabilir veya karma bir öğrenme stiline sahip olabilir. Benzersiz öğrenme stilini bulmak, daha etkili bir şekilde öğrenmeye, çalışmalardan daha yüksek memnuniyet almaya ve akademik hedeflere ulaşmaya yardımcı olabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir