Evde Çalışılır Mı? Sınava Tek Başına Hazırlanmak

Her öğrenci sınava aynı yöntemleri kullanarak hazırlanmamaktadır. Kimi öğrenci özel ders alırken kimi öğrenci dershaneye gitmektedir kimi öğrenci ise evde tek başına hazırlanmayı tercih etmektedir. Her yöntemin belirli avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır ancak süreç sonunda elde edilecek sonuç büyük oranda öğrenciye bağlıdır. Kimi öğrenci için evde çalışarak tıp kazanmak mümkün iken kimi öğrenci yeterli çabayı göstermediği için bir başarı elde edemeyebilir. Birçok öğrenci ve veli sınav sürecinde kendilerine birtakım sorular sormaktadır. Bu soruların başlıcaları; “dershanesiz sınava hazırlanmak mümkün mü, sınava evde hazırlanmak mümkün mü, özel ders almak mı dershane mi, özel ders almak mantıklı mı?” sorularıdır.  Bu sorulara yanıt bulmak için sınava hazırlanma yöntemleri nelerdir, avantajları ve dezavantajları nelerdir araştırmak gerekir. İşte sınava hazırlanma yöntemlerinin avantajları ve dezavantajları!

Dershaneye Gitmek

Avantajları

 • Sınav sürecinde birçok öğrenci dershaneye gitmeyi tercih etmektedir. Bu seçimin en büyük sebeplerinden biri dershanenin öğrenciyi belirli bir disipline sokmasıdır. Dershanelerin belirli programları vardır ve süreci düzenli olarak yürütürler. Dershaneye giden öğrenci ister istemez bu düzene ayak uyduracaktır.
 • Öğrenciler anlamakta zorlandıkları konuları ve çözmekte zorlandıkları soruları öğretmenlerine sorma fırsatı bulurlar. Sınav sürecinde çözülemeyen sorunun bir an önce sorulması oldukça önemlidir.
 • Dershaneler düzenli aralıklarla deneme sınavları yaparlar. Sınav sürecinde deneme çözmek çok önemlidir. Dershaneler öğrencilerin düzenli deneme çözmelerine öncülük etmektedirler.
 • Dershaneler öğrencilerin sınava hazırlanan diğer öğrenciler ile bir arada bulunmasını sağlar. Böylece öğrenciler yalnız olmadıklarını hissedeceklerdir.

Dezavantajları

Dershanelerin izledikleri belirli programlar vardır. Her öğrenci için ayrı program oluşturmak birçok dershane için olası değildir. Bu sebeple öğrenciler takıldıkları konuların üzerinde yeterli olarak duramayabilirler. Öğrenci eksik olduğu konuyu çalışmak yerine dershanenin programına ayak uydurmak durumunda kalabilir.

Dershaneler sınıf oluştururken öğrencilerin başarılarını göz önünde bulundururlar. Bu durum iyi bir sınıfta olmayan öğrencinin motivasyonunu olumsuz etkiler.

Dershane de birçok öğretmen görev almaktadır. Her öğrencinin istediği öğretmenden eğitim alması olası değildir. Öğretmen ve öğrenci arasında uyum oluşmamış ise öğrencinin başarısı olumsuz etkilenebilir.

Öğretmenler süreç içerisinde değişebilir. Bir öğretmene ve eğitimine alışan öğrenci başka bir öğretmene alışmakta zorlanabilir. Bu durum öğrencinin verimini olumsuz etkileyebilir.

Dershaneler genellikle kendi kaynaklarını kullanma eğiliminde olurlar. Bütün dershanelerin kaynakları güncel ve sınava yönelik olmayabilir. Sınav sürecinde kaynak seçimi çok önemlidir.

Özel Ders Almak

Avantajları

 • Özel ders alan öğrencinin ders çalışma programı öğrencinin ihtiyacına göre belirlenir. Öğretmen öğrenci ile birebir ilgilenir.
 • Öğretmen, öğrencinin takıldığı bir konu veya soru üzerinde uzun süre kalabilir. Programı esnetmek kolaydır.
 • Öğrenci sorularını bekletmeden sorabilir.

Dezavantajları

Özel ders almak diğer seçeneklere kıyasla oldukça masraflıdır. Her ders için özel ders almak oldukça yüksek bir maliyetle mümkündür.

Özel ders alan öğrenciler kendi başlarına çalışma becerilerini kaybedebilirler. Öğrencinin kendisini çalışmanın öznesi haline getirmesi gereklidir.

Evde Tek Başına Hazırlanmak

Avantajları

 • Öğrenci, programını tamamen kendine göre düzenleyebilir ve ihtiyaçlarına göre programını güncelleyebilir. Eksik kaldığı konular üzerinde yoğunlaşma fırsatı bulur.
 • Ders programını kendi için en verimli şekilde hazırlayabilir ancak bu noktada doğru yöntemleri uygulamak ve disiplinli olmak gerekir.
 • Öğrenci dilediği kaynağı ve ders çalışma platformunu kullanmakta özgürdür. Belirli bir kaynaktan ya da belirli bir eğitmen ile ilerlemek zorunda değildir.
 • Ulaşım gibi sebeplerle vakit kaybı yaşanmaz. Öğrenci tek başına çalıştığı için zamanını kendine en uygun ve verimli şekilde ayarlayabilir.
 • Tek başına çalışarak olumlu sonuçlar alan öğrenci özgüven kazanabilir.

Dezavantajları

 • Öğrenci bu süreçte sosyal olarak yalnız kalabilir ve bu durum motivasyon kaybına sebep olabilir.
 • Öğrenci yeterli motivasyonu yaratamazsa programa uyması güçleşebilir.
 • Çözülemeyen sorular ve anlaşılmayan konuları sormak güçleşebilir.
 • Öğrenci bu süreçte düzenli olarak deneme sınavlarına girmekten maruz kalabilir. Öğrenci her ne kadar kendine deneme sınavı uygulasa da sınav atmosferini yakalamak kolay olmayacaktır.
 • Aileler disiplin noktasında endişe duyabilirler ve bu endişeler öğrenciye olumsuz olarak yansıyabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir